رزین موجود در قیر

رزین موجود در قیر
Share

رزین موجود در قیر

رزین ها در هپتان نرمال محلول هستند. رزین ها همانند آسفالتن ها تا حد زیادی از هیدروژن و کربن ساخت شده اند و دارای مقادیر کمی از اکسیژن، سولفور و نیتروژن هستند. رزینها دارای رنگ قهوه ای سوخته، به شکل جامد و یا نیمه جامد، دارای طبیعت قطبی و به شدت چسبنده هستند. رزینها عوامل پراکنده کننده یا (Peptisers) را برای آسفالتن دارند. نسبت رزین به آسفالتن به عنوان درجه ای است برای محلول بودن یا ژله ای بودن. رزینهای پخش شده در قیر دارای وزن مولکولی از ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ و اندازه ذرات ۱ تا ۵ نانومتر و نسبت هیدروژن به کربن یک‌به‌سه یا یک‌به‌چهار هستند.

5/5 - (3 امتیاز)