آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش سوم

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش سوم
Share

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش سوم

مواد و روش‌ها

تعیین مدول ارتجاعی به دو مرحله تقسیم می‌شود. هدف از مرحله اول ثبت تأثیرات بر روی مدول سفتی مخلوط آسفالت تهیه‌شده با ۳ درصد مختلف (۱۰ درصد، ۲۰ درصد و ۳۰ درصد) BRA دانه‌ای اصلاح‌کننده بایندر در دو نوع درجه‌بندی (۱۰ میلی‌متر و ۱۴ میلی‌متر) در مقایسه با مخلوط آسفالت اصلاح‌نشده است. در این مرحله، نمونه‌ها در شرایط استاندارد تحت آزمایش قرار می‌گیرند. هدف از مرحله دوم، یافتن تأثیرات درجه حرارت، نرخ دوره استراحت، حجم ترافیک و زمان بارگذاری بر روی مخلوط اصلاح‌نشده و مخلوط اصلاح‌شده BRA است. ازاین‌رو، نمونه‌های مخلوط اصلاح‌نشده و مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA حاوی ۲۰ درصد BRA اصلاح‌کننده بایندر تحت شرایط مختلف دمایی، زمان افزایش زمانی و دوره پالس مورد آزمایش قرار گرفتند.

 مواد

بایندر آسفالت بیس (Pen 60/80) کلاس ۱۷۰ برای مخلوط آسفالت اصلاح‌نشده مورداستفاده قرار گرفت. این بایندر طبق استاندارد استرالیا AS 2008 طبقه‌بندی‌شده است. سه درصد متفاوت بایندر BRA شامل ۱۰ درصد، ۲۰ درصد و ۳۰ درصد وزنی بایندر آسفالت به‌عنوان جایگزین بایندر آسفالت بیس در مخلوط اصلاح‌شده BRA انتخاب شد. مشخصات قیر بیس و قیر اصلاح‌شده BRA در جدول شماره ۱ ارائه‌شده است. شکل اصلاح‌کننده بایندر BRA (قرص‌ها) با قطر ۱۰-۷ میلی‌متر که در این پژوهش مورداستفاده قرارگرفته در شکل شماره ۱ نشان داده‌شده است. بخش‌های سه‌گانه اصلاح‌کننده بایندر BRA تحت استخراج قرار گرفتند. نتایج مشخص کرد که به‌طور میانگین، اصلاح‌کننده بایندر BRA از ۷۰ درصد وزنی مواد معدنی و ۳۰ درصد وزنی بایندر تشکیل‌شده است. توزیع اندازه ذرات مواد معدنی به‌صورت زیر است:

۲/۳۶ میلی‌متر (۱۰۰ درصد)، ۱/۱۸ میلی‌متر (۹۷ درصد)، ۰/۶ میلی‌متر (۹۲ درصد)، ۰/۳ میلی‌متر (۸۱ درصد)، ۰/۱۵ میلی‌متر (۶۱ درصد) و ۰/۰۷۵ میلی‌متر (۳۶ درصد).

جدول ۱    خصوصیات قیر

شکل ۱    شکل دانه‌های اصلاح‌کننده بایندر BRA

سنگدانه های گرانیتی خردشده از یک معدن محلی واقع در غرب استرالیا در تمامی مخلوط‌ها مورداستفاده قرار گرفت. مخلوط اصلاح‌نشده و مخلوط اصلاح‌شده BRA با درجه‌بندی سنگدانه ای ۱۰ میلی‌متر و ۱۴ میلی‌متر بر مبنای خصوصیات ۵۰۴ مورداستفاده قرار گرفت. درجه‌بندی سنگدانه های استفاده‌شده در این پژوهش در جدول شماره ۲ ارائه‌شده است.  

جدول ۲    درجه‌بندی سنگدانه های خردشده نهایی استفاده‌شده در این تحقیق


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش چهارم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA

5/5 - (8 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *