24 ژوئن 2020

راهنمای جامع قیر، بخش بیست و سوم- رزین‌ها

راهنمای جامع قیر، بخش بیست و سوم- رزین‌ها
Share

رزین‌ها

رزین‌ها در هپتان نرمال محلول هستند. آن‌ها به‌طور عمده ترکیبی از هیدروژن و کربن بوده و حاوی تعداد کمی‌اتم های اکسیژن، سولفور و نیتروژن می‌باشند. رنگ آن‌ها قهوه‌ای تیره، جامد و یا نیمه جامد بوده، ماهیت قطبی داشته و چسبندگی قوی دارند.

رزین‌ها عامل پراکنده‌کننده و یا Peptiser برای آسفالتن ها هستند. نسبت رزین‌ها بر آسفالتن ها غالب بوده و عامل ویژگی‌های ژله‌ای شدن و یا محلول شدن قیر هستند. رزین‌های تفکیک‌شده از قیر دارای وزن مولکولی در محدوده ۷۸۰ تا ۱۴۰۰ گرم بر مول و نسبت اتمی هیدروژن به کربن به میزان ۱/۴ تا ۱/۷ می‌باشند.

آسفالتن ها

آسفالتن ها در هپتان نرمال نامحلول هستند. به رنگ سیاه تا قهوه‌ای بوده و حالت‌جامد آمورف یا بی‌شکل دارند. علاوه بر کربن و هیدروژن حاوی مقادیری‌اتم های نیتروژن، سولفور و اکسیژن نیز هستند. آسفالتن ها را به‌طورکلی یک مولکول بسیار قطبی در نظر گرفته و ترکیبات آروماتیک با وزن مولکولی بسیار بالا هستند.

روش‌های مختلف تبیین وزن مولکولی به‌کاررفته و مقادیر مختلفی را نشان داده است. بر اساس اندازه‌گیری فشار بخار این محدوده گسترده از ۸۰۰ تا ۳۵۰۰ گرم بر مول می‌باشد. (اندازه‌گیری فشار بخار یک روش مورداستفاده برای اندازه‌گیری وزن مولکولی ترکیبات بر مبنای تبیین فشار بخار محلول با استفاده از قانون رائول است).

نسبت هیدروژن به کربن آسفالتن ها از ۰/۹۸ تا ۱/۶ است (۲۰۰۹، Lesueur). اندازه ذرات آسفالتن ها ۵-۲ نانومتر است. آسفالتن ها تأثیر چشمگیری بر خصوصیات رئولوژیکی قیر دارند. افزایش مقدار آسفالتن در فرآیند تولید قیر موجب سخت‌تر شدن، چسبنده‌تر شدن، کاهش نفوذپذیری، افزایش نقطه نرمی و به‌تبع آن افزایش ویسکوزیته قیر می‌شود. آسفالتن ها ۵ تا ۲۵ درصد از قیر را تشکیل می‌دهند. شکل شماره ۴-۴ یک ساختار شیمیایی شماتیک از آسفالتن را نشان می‌دهد.


شکل ۴-۴    بازنمایی شماتیک آسفالتن ها در قیر

مطالعات اخیر نشان داده که آسفالتن ها بر مبنای انحلال‌پذیری‌شان در محلول و افزایش پارامتر انحلال‌پذیری، خاصیت تفکیک بیش‌تری با استفاده از روش کروماتوگرافی دارند (Schabron و همکاران، ۲۰۱۰). این روش آسفالتن های نامحلول در هپتان نرمال را به سه زیرگروه تفکیک می‌کند. این روش می‌تواند یک روش جذاب جهت مطالعات آتی در مورد ساختار و نوع آسفالتن موجود در قیر باشد.

آنالیز عنصری برای چهار جزء تشکیل‌دهنده قیر با نفوذپذیری dmm100 در جدول شماره ۴-۲ ارائه‌شده است.


جدول ۴-۲    آنالیز عنصری شماتیک چهار گروه سازنده قیر با مقدار نفوذپذیری dmm100

برای مشاهده ادامه مطلب برروی لینک زیر کلیک کنید:


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *