موارد استفاده از امولسیون قیری اصلاح‌شده پلیمری

موارد استفاده از امولسیون قیری اصلاح‌شده پلیمری با توجه به اینکه PMBEها امولسیون با کارایی بالا برای بایندر هستند درنتیجه معمولاً برای جاده‌ها و بزرگراه‌هایی که تحت‌فشار ترافیکی بالا قرار دارند استفاده می‌شوند. استفاده متداول آن‌ها برای لایه‌های Chipsealو ریز رویه  می‌باشد. (King,Jonson,2008) Chipseal یک‌لایه تعمیراتی سطحی است که به‌صورت جداگانه مورداستفاده قرار می‌گیرد. یک … ادامه خواندن موارد استفاده از امولسیون قیری اصلاح‌شده پلیمری