بررسی عملکرد شیارشدگی مخلوط آسفالت گرم حاوی سرباره مس-بخش سوم

بررسی عملکرد شیارشدگی مخلوط آسفالت گرم حاوی سرباره مس-بخش سوم
Share

بررسی عملکرد شیارشدگی مخلوط آسفالت گرم حاوی سرباره مس-بخش سوم

مواد و روش‌ها

روش اصلی این پژوهش به دو مرحله تقسیم‌بندی شده است. در ابتدا آزمون مارشال برای درصدهای مختلف سرباره مس جهت مشخص کردن مقدار بهینه قیر انجام گرفت. طبق استاندارد ASTM D 1559، مقدار بهینه قیر بر مبنای وزن مخصوص بیشینه، پایداری مارشال بیشینه و ۴ درصد حجم فضای خالی انتخاب می‌شود. پس‌ازآن و در مرحله دوم، مقاومت کششی غیرمستقیم (ITS)، مدول ارتجاعی و آزمون خزش پویا برای به دست آوردن اطلاعات بیش‌تر در مورد مخلوط آسفالت گرم (WMA) حاوی سرباره مس به‌صورت ذرات ریز انجام‌گرفته است.

مواد اولیه

۱-سنگدانه ها

سنگ‌آهک خردشده از معادن اطراف تلو (واقع در شمال شرقی تهران) که به‌طورکلی برای ساخت بزرگراه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد، تهیه‌شده است. به‌منظور پیدا کردن خصوصیات سـنگدانـه های آهـکی، آزمـون وزن مخصوص (طبق استاندارد ASTM C127-07 و ASTM C128-12)، آزمـون مـقاومــت سـایشـی لس‌آنجلس (طـبق اسـتانـدارد ASTM C131-06) و آزمون جذب آب (طبق استاندارد ASTM C127-12) بر روی خرده‌سنگ‌های آهکی انجام شد. سرباره مس مورداستفاده در این پژوهش از کارخانه مس سرچشمه کرمان به‌دست‌آمده است.

باید توجه داشت که درجه‌بندی دانه‌های مورداستفاده برای طراحی مخلوط برای تمام مخلوط‌ها مورداستفاده قرارگرفته است. اندازه سرباره‌های مس مورداستفاده برای جایگزینی ۴/۷۵-۰/۷۵ میلی‌متر بوده که برای تهیه چند نمونه حاوی سرباره مس به مقدار ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد وزنی از مجموع وزن کل مخلوط مورداستفاده قرار گرفت. مقدار گرد شدگی ذرات که تحت تأثیر درجه‌بندی و زاویه تیزی خرده‌سنگ‌هاست نیز موردبررسی قرار گرفت. درصد شکستگی ذرات درشت نیز بر اساس استاندارد AASHTO T335 تعیین شد.

۲-قیر

در این پژوهش از قیر نفوذی AC 60/70 برای تولید نمونه‌های آزمایشگاهی استفاده‌شده است.

۳-افزودنی‌های بایندر

در این مطالعه ساسوبیت به‌عنوان افزودنی بایندر در نظر گرفته شد. ساسوبیت یک هیدروکربن آلیفاتیک با زنجیره بلند (طول زنجیره آن‌ها از ۴۰ تا ۱۱۵ اتم کربن بوده) است که توسط پلیمریزاسیون طی فرآیند Fisher-Tropsch به دست می‌آید. نقطه ذوب ساسوبیت در حدود ۱۱۵-۸۵ درجه سانتی‌گراد است. ساسوبیت در بایندر همگن به‌وسیله تکان دادن حل‌شده و ویسکوزیته بایندر را کاهش می‌دهد. بر مبنای متون تحقیقاتی موجود، میزان دوز مصرفی برای افزودنی‌های آلی در حدود ۱ درصد تا ۴ درصد وزنی قیر موردنظر است (Yi-qiu و همکاران ۲۰۱۲). ساسوبیت هم می‌تواند با بایندر آسفالت داغ ترکیب‌شده و هم می‌تواند به‌صورت مستقیم به اتاق اختلاط دمیده شود (جمشیدی و همکاران ۲۰۱۳)؛ بنابراین، در این پژوهش میزان ۲ درصد وزنی ساسوبیت به قیر در دمای ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد اضافه و به مدت ۵ دقیقه با قیر مخلوط شد.


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

بررسی عملکرد شیارشدگی مخلوط آسفالت گرم حاوی سرباره مس-بخش چهارم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

بررسی عملکرد شیارشدگی مخلوط آسفالت گرم حاوی سرباره مس

بررسی عملکرد شیارشدگی مخلوط آسفالت گرم حاوی سرباره مس-بخش سوم
۵ (۱۰۰%) ۸ votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *