۲۱ شهریور ۱۳۹۶

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش نهم

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش نهم
Share

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش نهم

نتیجه‌گیری

در این پژوهش، بیش از ۸۰۰ نمونه قیر و مخلوط آسفالت از طریق آزمون‌های آزمایشگاهی مختلف موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصله از آن‌ها در ادامه مطلب ارائه‌شده است.

  1. پارامتر شیار شدگی بیشینه برای نمونه اصلاح‌شده با استفاده از ۵ درصد استایرن بوتادین استایرن (SBS) به دست آمد.

  2. مقادیر شاخص نفوذ (PI)، پس از اصلاح قیر افزایش یافت. استایرن بوتادین استایرن (SBS) و خرده تایر (CR) قیر اصلاح‌شده، بهترین نتایج را در این پژوهش از خود نشان دادند. نتایج مشخص کرد که نه‌تنها جایگزینی پلیمر با پودر شیشه بازیافتی (RGP) باعث افزایش حساسیت دمایی نمی‌شود بلکه، برای قیر اصلاح‌شده با استایرن بوتادین رابر (SBR)، افزودن پودر شیشه بازیافتی (RGP) منجر به کاهش حساسیت دمایی بایندر می‌شود.

  3. مقدار نسبت مارشال (MQ) برای تمامی مخلوط‌های اصلاح‌شده نسبت به مخلوط شاهد بیش‌تر بود. علاوه بر این، مقدار بیشینه نسبت مارشال (MQ) مخلوط اصلاح‌شده دو برابر بیش‌تر از مخلوط شاهد بود. قیر اصلاح‌شده با خرده تایر (CR) بهترین نتیجه را در این آزمون از خود نشان داد.

  4. مقاومت کششی بیش‌تر نمونه‌های اصلاح‌شده نسبت به نمونه شاهد بیش‌تر بود. نتایج نشان داد که قیر اصلاح‌شده با خرده تایر (CR) بیش‌ترین مقاومت را در برابر تنش غیرمستقیم دارد. همچنین، مقاومت کششی نمونه‌های اصلاح‌شده با CR-RGP حدود ۲۵ درصد بیش‌تر از نمونه‌های اصلاح‌شده با خرده تایر (CR) و حدود ۵۰ درصد بیش‌تر از نمونه‌های اصلاح‌نشده است.

  5. میانگین مقاومت فشاری مخلوط اصلاح‌شده نسبت به مخلوط شاهد بیش‌تر بود. علاوه بر این، برای تمامی شرایط شامل دمای بالا، وجود چرخه انجماد و ذوب و شرایط اشباع نمونه اصلاح‌شده با استایرن بوتادین استایرن (SBS) بیش‌ترین سطح مقاومت را در مقایسه با دیگر نمونه‌ها دارا بود.

  6. نتایج آزمون مدول سختی مشخص کرد که اگرچه قیر اصلاح‌شده با استایرن بوتادین استایرن (SBS) بالاترین مدول سختی را دارد، قیر اصلاح‌شده با CR-RGP که در ساخت آن از مواد بازیافتی با هزینه بسیار کم استفاده‌شده، مدول سختی بسیار خوبی از خود نشان داده و تنها ۹/۶ درصد کم‌تر از نمونه‌های سطح بالابود.

به‌طورکلی، ارزیابی خواص مکانیکی مخلوط آسفالت نشان داد که در هنگام استفاده از پودر شیشه بازیافتی (RGP)، شاهد بهبود خواص مکانیکی و مارشال هستیم. همچنین نتیجه‌گیری شد که پارامتر شیار شدگی، سختی و حساسیت دمایی با ورود پودر شیشه بازیافتی (RGP) بهبود می‌یابد. علاوه بر این، نسبت مارشال، مقاومت کششی، مقاومت فشاری و مدول سختی مخلوط آسفالت در حضور پودر شیشه بازیافتی (RGP) افزایش می‌یابد. تنها نقطه‌ضعف در اصلاح قیر با پودر شیشه بازیافتی (RGP)، کاهش پارامتر شیار شدگی و مدول سختی قیر و مخلوط اصلاح‌شده با استایرن بوتادین استایرن (SBS) بود. بهترین اصلاح با استفاده از ۵ درصد خرده تایر (CR) و ۵ درصد پودر شیشه بازیافتی (RGP) به دست می‌آید؛ بنابراین پودر شیشه بازیافتی می‌تواند تا حدودی جایگزین پلیمر در اصلاح قیر شود.


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش نهم
۵ (۱۰۰%) ۷ votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *