۲۷ شهریور ۱۳۹۶

ویژگی‌های قیر اصلاح‌شده توسط باکلیت-بخش سوم

ویژگی‌های قیر اصلاح‌شده توسط باکلیت-بخش سوم
Share

ویژگی‌های قیر اصلاح‌شده توسط باکلیت-بخش سوم

نتایج و مباحث

به‌منظور بررسی تأثیر باکلیت بر روی قیر، تمامی آزمون‌های موردنیاز در آزمایشگاه انجام گرفت. نتایج این آزمون‌ها در ادامه مطلب ارائه‌شده است.

نفوذپذیری و نقطه نرمی

مقدار نفوذپذیری در ابتدا به‌سرعت کاهش‌یافته و سپس به‌آرامی افزایش می‌یابد. درحالی‌که نقطه نرمی به‌آرامی افزایش‌یافته و سپس کاهش می‌یابد. ساختار باکلیت در شکل شماره ۲ نشان داده‌شده است. این نوسانات نفوذپذیری و نقطه نرمی در شکل شماره ۳ ارائه‌شده است. کم‌ترین مقدار نفوذپذیری و مقدار بیشینه نقطه نرمی با استفاده از ۲ درصد باکلیت به دست می‌آید. در قیاس با قیر دست‌نخورده، در قیر اصلاح‌شده با باکلیت مقدار نفوذپذیری به میزان ۶۹ درصد کاهش و مقدار نقطه نرمی به مقدار ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

تأثیر باکلیت

شکل  ۲   ساختار باکلیت

تأثیر باکلیت

شکل  ۳   تأثیر باکلیت بر روی نفوذپذیری و نقطه نرمی

آزمون لایه‌برداری

این آزمون مطابق با ASTM D1664 انجام گرفت. این آزمایش تأثیرات رطوبت را بر جاذبه فیلم قیر بر ذرات و سنگدانه ها را تعیین می‌کند. مقدار لایه‌لایه و پوسته‌پوسته شدن در ابتدا (تا حضور ۲ درصد باکلیت) به‌سرعت کاهش‌یافته و سپس به‌آرامی همان‌طور که در شکل شماره ۴ نشان داده‌شده است افزایش می‌یابد. این روندی مشابه با نفوذپذیری را دنبال می‌کند. استفاده از ۲ درصد باکلیت در قیر باعث کاهش پوسته‌پوسته شدن به میزان قابل‌توجهی شده و سبب می‌شود که ناحیه اطراف سنگدانه ها به میزان بیش از ۹۵ درصد توسط قیر پوشش داده شود. این امر نشان می‌دهد که تأثیر آب بر روی سنگدانه های پوشش داده‌شده توسط قیر اصلاح‌شده با باکلیت کم بوده و مخلوط حساسیت کم‌تری نسبت به آسیب‌های رطوبتی دارد.

تأثیر باکلیت

شکل  ۴   تأثیر باکلیت بر روی پوسته‌پوسته شدن

ویسکوزیته

ویسکوزیته قیر اصلاح‌شده با باکلیت در ابتدا افزایش‌یافته و همان‌طور که در شکل شماره ۵ نشان داده‌شده با افزایش مقدار باکلیت ویسکوزیته کاهش می‌یابد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید ویسکوزیته بیش از ۲ درصد افزایش‌یافته و سپس در یک دمای مخصوص کاهش می‌یابد. مشخص‌شده که بیش‌ترین مقدار ویسکوزیته در دمای ۱۳۵ درجه سانتی‌گراد به دست می‌آید (شکل شماره ۵). مقدار ویسکوزیته از ۰/۴۰۷ تا ۰/۹۷۱(Pa.s) به ترتیب در هنگام افزودن ۰ درصد و ۲ درصد باکلیت در دمای ۱۳۵ درجه سانتی‌گراد متفاوت است. بیش‌ترین مقدار ویسکوزیته در حضور ۲ درصد باکلیت به دست می‌آید.

تأثیر باکلیت

شکل  ۵  تأثیر باکلیت بر روی ویسکوزیته

تأثیر باکلیت

شکل  ۶  تأثیر باکلیت بر روی ویسکوزیته با نشان دادن نقطه اوج


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

ویژگی‌های قیر اصلاح‌شده توسط باکلیت-بخش چهارم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

ویژگی‌های قیر اصلاح‌شده توسط باکلیت

ویژگی‌های قیر اصلاح‌شده توسط باکلیت-بخش سوم
۵ (۱۰۰%) ۸ votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *