استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه چکیده: فرودگاه و باندهای پروازی آن معمولاً از روسازی‌های انعطاف‌پذیر با پوشش آسفالتی ساخته می‌شوند. آسفالت طراحی‌شده به روش مارشال دارای شیارهای خردشده از متداول‌ترین مواد مورداستفاده به‌عنوان پوشش آسفالت فرودگاهی است. بااین‌حال برخی از فرودگاه‌ها به‌منظور بهبود مقاومت در برابر تنش برشی و افزایش بافت سطحی، مخلوط … ادامه خواندن استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه