خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش سوم

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش سوم
Share

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش سوم

روش آزمایش

۱) تست بایندر

قیر پایه و SBS PMBs تحت تست‌های متداول بایندر قرار گرفتند: نفوذپذیری (۲۵ درجه سانتی‌گراد، BS 2000: Part 49)، نقطه نرمی (BS 2000: Part 58)، نقطه شکست فراس (IP 80)، شکل‌پذیری (۱۰ درجه سانتی‌گراد، ASTM D113)، بازیابی کشسان (۱۰ درجه سانتی‌گراد، اصلاح‌شده، ASTM D113) و ویسکوزیته چرخشی (ASTM D4402). آزمون بازیابی کشسان بر روی SBS PMBs به‌منظور اندازه‌گیری الاستیسیته بایندر (توانایی بایندر در مقابل کشش و برگشت‌پذیری الاستیک) انجام گرفت. این ویژگی از پاسخ الاستیک بایندر متمایز است.

 ۲) آنالیز مکانیکی دینامیکی

آنالیز مکانیکی دینامیکی (DMA) بر روی قیر پایه و SBS PMBs با استفاده از یک رئومتر تنش کنترل‌شده Bohlin DSR50 انجام گرفت. روش آزمون و متد تهیه نمونه‌ها در جزئیات پیش‌تر شرح داده شد. آزمون DSR گزارش‌شده در این پژوهش تحت شرایط بارگذاری تنش کنترل‌شده با استفاده از فرکانس روبشی بین ۰/۰۱ و ۱۵ هرتز در دمای بین ۱۰ تا ۷۵ درجه سانتی‌گراد انجام گرفت.

پارامترهای ویسکوالاستیک اصلی به‌دست‌آمده از DSR شامل برشی پیچیده (*G) و زاویه فازی (δ) بود. مدول برشی پیچیده به‌صورت نسبت تنش بیشینه به کرنش بیشینه تعریف‌شده و یک معیاری از مقاومت کل در برابر تغییر شکل را در هنگام قرارگیری قیر در معرض بارگذاری برشی را ارائه می‌کند. این شامل مؤلفه‌های الاستیک و ویسکوز بوده که به ترتیب به‌صورت مدول ذخیره‌سازی (′G) و مدول اتلاف (′G) تعیین می‌شود. این دو مؤلفه به مدول پیچیده مرتبط بوده و با یکدیگر از طریق زاویه فازی ارتباط دارند که زمان تأخیر بین تنش برشی اعمالی و پاسخ کرنش برشی در طول آزمون است. زاویه فازی در بالا به‌صورت تفاوت فاز بین تنش و کرنش در آزمون نوسانی تعریف‌شده که معیاری از تعادل رفتار ویسکوالاستیک مواد است. اگر δ معادل ۹۰ درجه باشد، مواد قیری را می‌توان به‌صورت ویسکوز خالص در نظر گرفت، درحالی‌که δ صفر درجه برابر با رفتار کاملاً الاستیک است. بین این دو محدوده بیشینه و کمینه، رفتار مواد را می‌توان به‌صورت ویسکوالاستیک که ترکیبی است از پاسخ الاستیک و پاسخ ویسکوز، در نظر گرفت.

۳)روش پیرشدگی

پیرشدگی قیر ناشی از تغییرات شیمیایی و یا فیزیکی است که در زمان تولید آسفالت و در طول عمر مفید آن رخ می‌دهد. این فرآیند معمولاً همراه با سخت شدگی بایندر بوده که به‌طورکلی بر روند تخریب آسفالت روسازی اثرگذار است.

پیرشدگی آزمایشگاهی کوتاه‌مدت و بلندمدت قیر پایه و SBS PMBs به ترتیب با استفاده از RTFOT تحت شرایط استاندارد ASTM D2872 و PAV تحت شرایط استاندارد AASHTO PP1، انجام گرفت. روش پیرشدگی استاندارد ۱۶۳ درجه سانتی‌گراد و ۷۵ دقیقه برای RTFOT و ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد، MPa 2/1 و ۲۰ ساعت برای PAV مورداستفاده قرارگرفته شد و بایندر پیر شده به‌منظور ارزیابی تغییرات خواص رئولوژیکی در معرض DMA قرار گرفت.

 


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش چهارم

 


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *