خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش سوم

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش سوم روش آزمایش ۱) تست بایندر قیر پایه و SBS PMBs تحت تست‌های متداول بایندر قرار گرفتند: نفوذپذیری (۲۵ درجه سانتی‌گراد، BS 2000: Part 49)، نقطه نرمی (BS 2000: Part 58)، نقطه شکست فراس (IP 80)، شکل‌پذیری (۱۰ درجه سانتی‌گراد، ASTM D113)، بازیابی کشسان … ادامه خواندن خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش سوم