۴ تیر ۱۳۹۳

آنالیز قیر عرضه شده توسط شرکت فیدار اصفهان

آنالیز قیر عرضه شده توسط شرکت فیدار اصفهان
Share

آنالیز قیر عرضه شده توسط شرکت فیدار اصفهان

 

قیر ۶۰/۷۰ ایران

تعریف :

این نوع قیردر طول فرآیند اکسیداسیون وکیوم باتوم در واحد تولید قیر به دست می آید که در آزمون نقطه نفوذ ،گرید آن بین ۶۰ تا۷۰ می شود.

مشخصات :

.

Bitumen 60/70

Test method

Specification

 

D-70

۱٫۰۱-۱٫۰۶

Specific gravity @25/25 C

D-5

۶۰/۷۰

Penetration @25 C

D-36

۴۹/۵۶

Softening point C

D-113

۱۰۰ min

Ductility @25 C

D-6

۰٫۲ max

Loss on heating (wt) %

D-6 & D-5

۲۰ max

Drop in penetration after heating %

D-92

۲۵۰min

Flash point C

D-4

۹۹٫۵ min

Solubility in CS2 (wt) %

*A.A.S.H.O.T.102

Negative

Spot test

.

قیر ۸۰/۱۰۰ ایران

تعریف :

این نوع قیردر طول فرآیند اکسیداسیون وکیوم باتوم در واحد تولید قیر به دست می آید که در آزمون نقطه نفوذ ،گرید آن بین ۸۰ تا۱۰۰ می شود.

مشخصات :

.

Bitumen 80/100

Test method

Specification

 

D-70

۱٫۰۱-۱٫۰۵

Specific gravity @25/25 C

D-5

۸۰/۱۰۰

Penetration @25 C

D-36

۴۵/۵۲

Softening point C

D-113

۱۰۰ min

Ductility @25 C

D-6

۰٫۵ max

Loss on heating (wt) %

D-6 & D-5

۲۰ max

Drop in penetration after heating %

D-92

۲۳۲ max

Flash point C

D-4

۹۹٫۵ min

Solubility in CS2 (wt) %

*A.A.S.H.O.T.102

۰٫۲ max

Organic matter insoluble in CS2 (wt) %

                               D-70

Negative

Spot test

                               D-5

۲۳۲min

Flash Point C

.

قیر ۴۰/۵۰ ایران

تعریف :

این نوع قیردر طول فرآیند اکسیداسیون وکیوم باتوم در واحد تولید قیر به دست می آید که در آزمون نقطه نفوذ ،گرید آن بین۴۰ تا ۵۰ می شود.

مشخصات :

.

                                                                   Bitumen 40/50

Test method

Specification

 

D-70

۱٫۰۱-۱٫۰۶

Specific gravity @25/25 C

D-5

۴۰/۵۰

Penetration @25 C

D-36

۵۲/۶۰

Softening point C

D-113

۱۰۰ min

Ductility @25 C

D-6

۰٫۲ max

Loss on heating wt

D-6 & D-5

۲۰ max

Drop in penetration after heating

D-92

۲۵۰min

Flash point C

D-4

۹۹٫۵ min

Solubility in CS2 wt

*A.A.S.H.O.T.102

Negative

Spot test

.

قیر ۳۰/۴۰ ایران

تعریف :

این نوع قیردر طول فرآیند اکسیداسیون وکیوم باتوم در واحد تولید قیر به دست می آید که در آزمون نقطه نفوذ ،گرید آن بین۳۰ تا ۴۰ می شود.

مشخصات :

.

Bitumen 30/40

Test method

Specification

 

D-70

۱٫۰۱-۱٫۰۶

Specific gravity @25/25 C

D-5

۳۰/۴۰

Penetration @25 C

D-36

۵۵/۶۳

Softening point C

D-113

۱۰۰ min

Ductility @25 C

D-6

۰٫۲ max

Loss on heating (wt) %

D-6 & D-5

۲۰ max

Drop in penetration after heating %

D-92

۲۵۰min

Flash point C

D-4

۹۹٫۵ min

Solubility in CS2 (wt) %

*A.A.S.H.O.T.102

Negative

Spot test

Din-52015

Less than 2%

Paraffin wax content

.

امکان ارائه خدمات متنوع درزمینه صادرات قیر بشکه ای ازجمله ساخت بشکه صادراتی، بسته بندی قیر، بارگیری آن داخل کانتینر یاکشتی واظهار کالا در گمرکات باعث گردیده تا شرکت فیداراصفهان بعنوان یک منبع قابل اطمینان دربازار بین المللی تلقی گردد .
آنالیز قیر
آنالیز قیرهای ۶۰/۷۰، ۸۰/۱۰۰، ۴۰/۵۰ و ۳۰/۴۰

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *