فرسایش سطح رویه آسفالت ماکادام

فرسایش سطح رویه آسفالت ماکادام
Share

فرسایش سطح رویه آسفالت ماکادام برای پوشش مخلوط‌های ماکادام، سه نوع فرسایش به شرح زیر قابل‌تشخیص است: فرسایش سطحی: که شامل از دست دادن ذرات بینابینی از سطح جاده است. درنتیجه مواد در اثر ترافیک به هم نزدیک می‌شوند بدون اینکه تخریب بیشتر یا اثر مضر بر کارایی داشته باشند. فرسایش شدید: اگر فرسایش سطحی […]

علل فرسایش آسفالت چیست؟

علل فرسایش آسفالت چیست؟
Share

علل فرسایش آسفالت چیست؟ فرسایش جدا شدن جلو رونده ذرات متوسط از سطح جاده است. فرسایش زمانی اتفاق می‌افتد که فشارهای ترافیک قدرت شکست خود آسفالت یا بتن را بر اساس طبیعت مخلوط افزایش داده. احتمال فرسایش در دمای پایین و زمان بارگذاری کوتاه یعنی وقتی‌که شکنندگی قیر بالاست، خیلی زیاد است. فاکتور عمده که […]

تغییر شکل جاده

تغییر شکل جاده
Share

تغییر شکل جاده تغییر شکل که معمولاً (rutting) نامیده می‌شود ممکن است به یک یا تعداد بیشتری از لایه‌های آسفالت محدود شود یا در سراسر جاده گسترش یابد و وارد بستر شود. به‌هرحال در عمل، عمده نقص‌های تغییر شکل از تغییر شکل پلاستیک در رویه سطح و یا سطح جاده ناشی می‌شود. یک مثال در […]

ترک خوردن آسفالت با گذشت زمان

ترک خوردن آسفالت با گذشت زمان
Share

ترک خوردن آسفالت با گذشت زمان ترک‌خوردگی خستگی ترک‌خوردگی خستگی نسبت به مکانیسم‌های وخیم‌تر بیشترین توجه را در جامعه پژوهش به خود جلب کرده است. خستگی، پدیده‌ی ترک خوردن تحت شرایط به کار بردن تکراری فشاری کمتر از قدرت کششی مواد است. وقتی بار چرخ از روی یک نقطه در آسفالت جاده عبور می‌کند، آسفالت […]

ترک خوردن آسفالت در اثر سرما

ترک خوردن آسفالت در اثر سرما
Share

ترک خوردن آسفالت در اثر سرما ترک خوردن دمای پایین مکانیسم ترک خوردن دمای پایین در شکل ۵ نشان داده‌شده است. لایه آسفالت تحت تأثیر یک تنش کششی با توزیع در عمق قرار می‌گیرد. این فشارها از ساختار آسفالت وقتی سرد می‌شود به وجود می‌آید و این فشارها تابعی از تغییرات دما و مشخصات relaxation، […]