کاربردهای قیر در ساختمان سازی

کاربردهای قیر در ساختمان سازی
Share

کاربردهای قیر در ساختمان سازی مصرف قیر در ساختمان ها کف ساختمان ضد رطوبت و ضد آب ترکیبات کف، کاشی ها، پوشش ها ورقه ها و صفحات عایق روی پله ها  پشت بام ورقه های ساخت و ساز چسب های سقف ساخته شده، نمدها، پرایمرها ترکیبات درزبندی ترکیبات ضد آب سیمان گلمیخ برای سقف ترکیبات […]