فرآیند آسفالت زدایی انحلالی و شکست حرارتی

فرآیند آسفالت زدایی انحلالی و شکست حرارتی
Share

فرآیند آسفالت زدایی انحلالی و شکست حرارتی  فرآیند آسفالت زدایی انحلالی از انحلال ویژه می‌توان برای جدا کردن روان کننده‌ها و ترکیبات قیر از نفت خام بدون خسارت زدن به ساختار شیمیایی آن استفاده کرد. مشخصات مواد باقیمانده را می‌توان با استفاده از مراحل فرایند پالایشی متعاقب اصلاح کرد. در مرحله آسفالت زدایی انحلالی و […]

صنعت قیر و چشم‌انداز جهانی

صنعت قیر و چشم‌انداز جهانی
Share

صنعت قیر و چشم‌انداز جهانی واژه‌شناسی قیر نفتی بانام‌های مختلفی در جهان شناخته‌شده است. به‌طور مثال اصطلاح “قیر” که به‌طورمعمول در اروپا استفاده می‌شود با واژه “آسفالت” استفاده‌شده در آمریکای شمالی مترادف است. خارج از آمریکای شمالی اصطلاح “آسفالت” برای توصیف مخلوط قیر با ذرات و دانه‌های معدنی به‌کاربرده می‌شود. در این کتاب اصطلاح “قیر” […]

پیرشدگی قیر اصلاح‌شده پلیمری

پیرشدگی قیر اصلاح‌شده پلیمری
Share

پیرشدگی قیر اصلاح‌شده پلیمری       الف) پیرشدگی قیر اصلاح‌شده با پلیمر SBS اثر پیرشدگی بر روی خصوصیات رئولوژیک قیر اصلاح‌شده با پلیمر SBS نسبت به آنچه برای قیرهای معمولی مشاهده‌شده متفاوت است. تغییرات خصوصیات رئولوژیکی مخلوط ۷ درصد وزنی از SBS با قیر B بعد از پیرشدگی در غالب یک نمودار سیاه در شکل […]

اصلاح پلیمری قیر

اصلاح پلیمری قیر
Share

اصلاح پلیمری قیر به‌طورکلی پذیرفته‌شده است که پلیمرهای اصلاح‌کننده حساسیت دمایی قیر را بهبود بخشیده و علاوه بر آن باعث بهبود مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی، شکست حرارتی و شکست خستگی می‌شود. این بهبودها مبتنی بر این حقیقت است که مقادیر کم پلیمر با قانون و ساختار مناسب می‌تواند رئولوژی قیر استاندارد را دگرگون […]

استفاده از الیاف پلی‌پروپیلن برای بهبود عمر خستگی آسفالت بتنی

استفاده از الیاف پلی‌پروپیلن برای بهبود عمر خستگی آسفالت بتنی
Share

استفاده از الیاف پلی‌پروپیلن برای بهبود عمر خستگی آسفالت بتنی مفهوم استفاده از انواع مختلف الیـاف به‌عنــوان عـامـل تقـویـت‌کنـنده سـاخـت‌وسـازهای صـنعتــی جـدیـد و نـو نیسـت. واژه الـیـاف تقـویـت‌کنـنـده بتن تـوسـطACI 116R-00، واژگان سیمان بتنی، به‌عنوان بتن حاوی الیاف پراکنده جهت‌دار تعریف‌شده است. در اوایل سال ۱۹۶۰، Romualdi و همکارانش مقاله‌ای را در مورد الیاف تقویت‌کننده […]

فرآوری قیر اصلاح‌شده به‌وسیله پلیمرهای ضایعاتی گرمانرم (Termoplastic)

فرآوری قیر اصلاح‌شده به‌وسیله پلیمرهای ضایعاتی گرمانرم (Termoplastic)
Share

فرآوری قیر اصلاح‌شده به‌وسیله پلیمرهای ضایعاتی گرمانرم (Termoplastic) این‌یک فرآیند به‌خوبی شناخته‌شده است که دارای اهمیت ویژه‌ای در تعیین خصوصیات ترمودینامیکی بایندر اصلاح‌شده نهایی است. در این زمینه، ایجاد شرایط فرآوری بهینه شامل درجه حرارت و زمان عملیات به‌طوری‌که اتصال مواد قیری با خواص عالی به دست آید، ضروری است. تنوع زیاد از دستگاه‌های مخلوط‌کن […]