کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش دهم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش دهم
Share

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش دهم تولید قیر با عملکرد بالا با افزایش روزافزون ترافیک، افزایش تعداد وسایل نقلیه و همچنین افزایش وزن وارده بر هر محور (بالای ۲۲ تن در مورد وسایل نقلیه فوق سنگین) و فشار تایرها، یک دغدغه در مورد مقاومت در برابر شیار شدگی (تغییر شکل دائمی […]

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش هفتم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش هفتم
Share

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش هفتم شیوه‌های تولید قیر تولید قیر با استفاده از روش تقطیر در خلأ انواع مختلفی از تجهیزات برای تفکیک و تجزیه کردن نفت پایه آلیفاتیک مورداستفاده قرارگرفته است، اما ستون تقطیر روشی است که هنوز هم از آن استفاده می‌شود. واحدهای مدرن یک مجموعه دقیق ساخته‌شده […]

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش چهارم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش چهارم
Share

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش چهارم Cerrone تأثیر آسفالتن ها در کنترل خصوصیات قیر آسفالت را موردمطالعه قرارداد. با افزایش درصد آسفالتن ها، یک تغییر قابل‌توجهی در ساختار کلوئیدی قیر رخ‌داده که باعث ایجاد گرایش بیش‌تر به حالت ساختار ژله‌ای می‌شود. مشخصات تغییریافته شامل حساسیت دمایی و ویژگی‌های رئولوژیکی به‌طورکلی و […]

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش اول

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش اول
Share

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش اول قیر و بزرگراه‌ها درگذر تاریخ به‌منظور شکل‌گیری برخی از ایده‌ها در مورد اینکه چگونه مواد قیری برای جاده‌ها مورداستفاده قرارگرفته، مطلوب این است که به‌طور خلاصه شرایط غالب بر راه‌های بزرگ قبل و بعد از ظهور اتومبیل را مورد بازبینی قرار دهیم. جاده‌ها و راه‌های […]

توسعه استفاده از فوم قیر در آسفالت جاده‌ها- بخش دوم

توسعه استفاده از فوم قیر در آسفالت جاده‌ها- بخش دوم
Share

توسعه استفاده از فوم قیر در آسفالت جاده‌ها- بخش دوم کاربرد مخلوط فوم قیر استفاده از فوم قیر در صنعت جاده‌سازی افزایش‌یافته است. درنتیجه تنوع کاربردهای آن نیز با افزایش روبرو بوده است. اگرچه هدف ابتدایی فوم قیر بهبود کیفیت ذرات حاشیه‌ای به سمت استاندارد قابل‌قبول برای استفاده در آسفالت جاده‌ها است، ولی کاربردهای فعلی […]

خواص قیر اصلاحی تولیدشده از وکیوم باتوم به‌وسیله افزودن پلیمرهای ضایعاتی بازیافتی و قیر طبیعی-بخش سوم

خواص قیر اصلاحی تولیدشده از وکیوم باتوم به‌وسیله افزودن پلیمرهای ضایعاتی بازیافتی و قیر طبیعی-بخش سوم
Share

خواص قیر اصلاحی تولیدشده از وکیوم باتوم به‌وسیله افزودن پلیمرهای ضایعاتی بازیافتی و قیر طبیعی-بخش سوم   نتایج و مباحث نتایج آزمون‌های مرسوم انجام‌گرفته بر روی ترکیبات و مخلوط‌های قیری آماده‌شده در جدول شماره ۷ ارائه‌شده است. در این جدول، مشخصات فیزیکی وکیوم باتوم پایه و کنترلی (قیر تحت شرایط اختلاط بدون افزودن هرگونه اصلاح‌کننده) […]