ویژگی‌های قیر اصلاح‌شده توسط باکلیت-بخش سوم

ویژگی‌های قیر اصلاح‌شده توسط باکلیت-بخش سوم
Share

ویژگی‌های قیر اصلاح‌شده توسط باکلیت-بخش سوم نتایج و مباحث به‌منظور بررسی تأثیر باکلیت بر روی قیر، تمامی آزمون‌های موردنیاز در آزمایشگاه انجام گرفت. نتایج این آزمون‌ها در ادامه مطلب ارائه‌شده است. نفوذپذیری و نقطه نرمی مقدار نفوذپذیری در ابتدا به‌سرعت کاهش‌یافته و سپس به‌آرامی افزایش می‌یابد. درحالی‌که نقطه نرمی به‌آرامی افزایش‌یافته و سپس کاهش می‌یابد. […]

ویژگی‌های قیر اصلاح‌شده توسط باکلیت

ویژگی‌های قیر اصلاح‌شده توسط باکلیت
Share

ویژگی‌های قیر اصلاح‌شده توسط باکلیت چکیده: این پژوهش به بررسی تأثیر باکلیت بر روی خواص مکانیکی، فیزیکی و عملکردی بایندر قیری می‌پردازد. باکلیت یک نام تجاری برای فنول فرمالدئید است که یک نوع پلاستیک ترموست (گرماسخت) می‌باشد. پلاستیک‌های گرماسخت  قابلیت سخت شدن در برابر حرارت را دارند. این نوع از پلاستیک‌ها به‌صورت مایع بوده که […]

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش نهم

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش نهم
Share

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش نهم نتیجه‌گیری در این پژوهش، بیش از ۸۰۰ نمونه قیر و مخلوط آسفالت از طریق آزمون‌های آزمایشگاهی مختلف موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصله از آن‌ها در ادامه مطلب ارائه‌شده است. پارامتر شیار شدگی بیشینه برای نمونه اصلاح‌شده با استفاده از ۵ درصد استایرن بوتادین استایرن (SBS) به […]

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش ششم

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش ششم
Share

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش ششم آزمون مدول سختی کشش غیرمستقیم مدول سختی مخلوط آسفالت تحت شرایط کشش غیرمستقیم اندازه‌گیری می‌شود. این روش رایج‌ترین روش اندازه‌گیری رابطه تنش-کرنش و ارزیابی خواص الاستیک به‌عنوان یک ویژگی عملکردی مهم در طراحی آسفالت است. به‌منظور تبیین مقاومت کششی غیرمستقیم، یک نمونه آزمایشی (نمونه مارشال و […]

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش سوم

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش سوم
Share

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش سوم مواد و روش‌ها برنامه آزمایشگاهی  نمودار جریانی برنامه آزمایشگاهی برای این پژوهش در شکل شماره ۱ نشان داده‌شده است. شکل ۱  نمودار جریانی برنامه آزمایشگاهی  آماده‌سازی نمونه‌های آزمایشگاهی در این پژوهش از قیر خالص با درجه نفوذ ۶۰/۷۰، تولیدشده در پالایشگاه اصفهان برای ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی […]

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP
Share

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP چکیده: در این مقاله، کارایی پودر شیشه بازیافت شده (RGP) برای بهبود قیر اصلاح‌شده پلیمری و عملکرد مخلوط آسفالت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این پژوهش یک برنامه آزمایشگاهی گسترده بر روی قیر اصلاح‌شده پلیمری حاوی خرده تایرهای لاستیکی (CR)، استایرن بوتادین استایرن (SBS) و استایرن بوتادین […]