ذخایر ماسه های قیری ایالات متحده آمریکا و آلبانی

ذخایر ماسه های قیری ایالات متحده آمریکا و آلبانی
Share

ذخایر ماسه های قیری ایالات متحده آمریکا و آلبانی

۵-ذخیره Asphalt Ridge ،ناحیه Utah،ایالات متحده آمریکا

سه ذخیره اصلی ماسه های قیری در ناحیه Unita ایالت متحده آمریکا وجود دارد که شامل Asphalt Ridge،SunnysideوWhiterocks می باشد.جالب توجه است که هریک از انباشت های فوق ویژگی های خاص خود را دارند.بزرگ ترین انباشت ماسه های قیری ایالت متحده امریکا،انباشت Asphalt Ridge است که در سمت شمالی حوضه Unita نزدیک شهر ورنال واقع شده است.در این انباشت آغشتگی در قسمت بالایی لایه های کرتاسه سازند Mesaverde و لایه های اولیگوسن سازند Duchense River رخ داده است.

Asphalt Ridge و سنگ های حاشیه ای بوسیله حدود ۱۰۰ فوت شیل از هم جدا شده اند.سنگ های حاشیه ای دارای کراس بدینگ ساحلی است.ساختار این انباشن Monoclinal بوده و دارای شیب حدوداً ۱۰ درجه ای به سمت جنوب و جنوب غربی در لایه های کرتاسه و شیب حدوداً ۶ درجه ای در رسوبات الیگوسن است.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن شکل-10.png است

شکل شماره ۱۰     نقشه مکان انباشت های اصلی ماسه قیری حوضهUnitaدرایالات متحده آمریکا

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن شکل-11.png است

شکل شماره ۱۱     مقطع عرضی شمال شرق-جنوب غربی زمین شناسی هندسی در ذخایر Asphalt Ridgeایالت Utah

۶-ذخیره Sunnyside ،ناحیه Utah،ایالات‌متحده آمریکا

در فاصله حدوداً ۷۵ مایلی جنوب غربی انباشت ماسه قیری  Asphalt Ridge ،انباشت دیگری در منطقه Sunnyside در ماسه‌سنگ‌های Wasatch و قسمت تحتانی لایه‌های باسن ائوسن سازند Green River قرارگرفته است.

انباشت Sunnyside در حوضه Unita در سمت مقابل انباشت Asphalt Ridge قرارگرفته و شیب آن ۳ تا ۱۰ درجه به سمت شمال شرق است.تصور نمی‌شود که گسترش و چین‌خوردگی تأثیری بر اشباع‌شدگی که در بیش از یک بازه زمانی در یک‌سوم بالایی سازند Wasatch رخ‌داده است،داشته باشد.

۷ ذخیره Selenizza،آلبانی

بزرگ‌ترین انباشت ماسه‌های قیری در اروپا،ذخیره‌ای است که در Selenizza،در شمال شرق شهر Valona در آلبانی قرار دارد(شکل شماره۱۲).این ناحیه دربرگیرنده میدان نفتی Patos است که در سراسر آن آغشتگی به آسفالت طبیعی رخ‌داده است.قیر ذخیره Selenizza در ماسه‌های عدسی باسن میوسن میانی و بالایی قرارگرفته است.کنگلومرای پلیوسن پوشاننده نیز به‌صورت محلی دچار آغشتگی شده است.این انباشت غالباً(ولی نه به‌طورکلی)دریایی است و انباشتگی به‌وسیله گسل‌های عرضی کنترل می‌شود.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن شکل-12.png است

شکل شماره ۱۲     نقشه مکانی و همچنین مقطع عرضی زمین‌شناسی هندسی منطقه Selenizza،آلبانی

۸-ذخیره White Rocks ناحیه ,Utah،ایالات‌متحده آمریکا

ماسه‌های قیری White Rocks در حدود بیست مایلی سمت غرب،شمال غربی شهر ورنال قرارگرفته است(شکل شماره۱۰).ذخایر حوضه Basin ازلحاظ ساختاری و چینه‌شناسی متفاوت می‌باشد.انباشتگی در لایه‌های ژوراسیک میانی سازند Navajo در ماسه‌سنگ‌های خوب تا متوسط دانه‌بندی شده با کوارتزهای گرد شده رخ‌داده است.این سازند در حدود ۱۰۰۰ فوت ضخامت دارد.لایه‌ها دارای شیب حدوداً ۶۰ درجه به سمت جنوب شرق حوضه Unita است و در عمق آن‌ها گسلش رخ‌داده است(شکل شماره۱۳).به نظر میزان اشباع‌شدگی با مقدار شکست تناسب دارد.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن شکل-13.png است

شکل شماره ۱۳     مقطع عرضی زمین‌شناسی ناحیه White rocks،ایالت Utah


برای مشاهده ادامه مطالب این فصل برروی لینک زیر کلیک کنید:

ذخایر ماسه های قیری کالیفرنیا،ونزوئلا و نیو مکزیکو

5/5 - (15 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *