2 ژوئن 2021

راهنمای جامع قیر، بخش چهل و هشتم- ویسکومتر مویرگی

راهنمای جامع قیر، بخش چهل و هشتم- ویسکومتر مویرگی
Share

ویسکومتر مویرگی

اگر دهانه و یا سوراخ ویسکومتر فنجانی با یک لوله باریک یا مویرگی جایگزین شود، شرایط جریان را می‌توان بهتر برآورد کرد. ویسکومترهای مویرگی اساساً لوله‌های باریکی هستند که قیر درون آن‌ها جریان می‌یابد. همان‌طور که در شکل شماره ۶-۷ و ۶-۸ مشاهده می‌کنید، این لوله‌ها دارای مقاطع باریک و پهن بوده و بر روی آن‌ها دو یا چند علامت برای نشان دادن حجم و مقدار جریان وجود دارد.

مقدار ویسکوزیته سینماتیک بازمان سنجی جریان قیر از طریق ویسکومتر مویرگی شیشه‌ای در دمای مشخص اندازه‌گیری می‌شود. اگر ویسکومتر کالیبره شده باشد، با داشتن زمان جریان و ضریب کالیبراسیون ویسکومتر، ویسکوزیته سینماتیک به دست می‌آید.

درASTM D2170(ASTM, 2010a) و EN 12595(BSI, 2007d)، روش‌هایی برای تعیین ویسکوزیته سینماتیک ارائه‌شده که اغلب برای در دمای ۱۳۵ درجه سانتی‌گراد تبیین شده‌اند. با اندازه‌گیری ویســکوزیته سینـماتیــک در دماهـای مخـتـلف می‌تـوان منحـنی دما / ویسکوزیته را رسم کرد.

شکل ۶-۷    ویسکومتر جریان معکوس با لوله U شکل

شکل ۶-۸    تجهیزات آزمون ویسکومتر سینماتیک

ویسکومتر چرخشی

ویسکومتر چرخشی بر این مبنا است که گشتاور موردنیاز برای چرخش یک جسم در یک مایع با سرعت مشخص، تابعی از ویسکوزیته آن سیال است. به‌طورمعمول از ویسکومتر چرخشی بـرای تبـیین ویسـکوزیته انواع قیر در دمـاهـای کـاربردی اسـتفاده می‌شود. نمونه‌ای از ویسکومتر چرخشی بروکفیلد با سیستم ترموسل در شکل شماره ۶-۹ نشان داده‌شده است.

اساساً این ویسکومتر شامل محفظه کنترل‌شده ترموستاتیک حاوی یک نمونه قیر داغ است. اسپیندل به درون نمونه قیر نفوذ کرده و چرخانده می‌شود. گشتاور موردنیاز برای چرخش اسپیندل اندازه‌گیری شده و تبدیل به ویسکومتر قیر می‌شود. معمولاً ویسکوزیته چرخشی قیر در دمای ۱۳۵ درجه سانتی‌گراد و یا ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد اندازه‌گیری شده ولی با استفاده از این دستگاه می‌توان ویسکوزیته را در طیف‌های نسبتاً وسیعی از دماها (به‌طور مثال ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد و ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد) اندازه‌گیری کرد.

شکل ۶-۹    ویسکومتر چرخشی


برای مشاهده ادامه مطلب برروی لینک زیر کلیک کنید:


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

راهنمای جامع قیر
Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *