۱۳ شهریور ۱۳۹۶

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش ششم

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش ششم
Share

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش ششم

آزمون مدول سختی کشش غیرمستقیم

مدول سختی مخلوط آسفالت تحت شرایط کشش غیرمستقیم اندازه‌گیری می‌شود. این روش رایج‌ترین روش اندازه‌گیری رابطه تنش-کرنش و ارزیابی خواص الاستیک به‌عنوان یک ویژگی عملکردی مهم در طراحی آسفالت است. به‌منظور تبیین مقاومت کششی غیرمستقیم، یک نمونه آزمایشی (نمونه مارشال و یا نمونه اصلی) با نرخ ۵۰/۸ میلی‌متر در دقیقه در دو جهت مخالف تا زمان وقوع شکستگی فشرده می‌شوند. نیروی تغییر شکل شعاعی و تغییر شکل عمودی نیز تحت نظارت هستند. نیروی فشرده‌سازی در جهت بارگذاری رخ‌داده و هم‌چنین نیروهای کششی مماس با جهت بارگذاری ایجاد می‌شوند.

آزمون مدول سختی کششی غیرمستقیم (ITSM) مطابق با BS DD 213 انجام می‌پذیرد. ITSM بر مبنای کیلو پاسکال توسط معادله زیر تعریف می‌شود:

Sm=F(R+0/2)/LH

که در آن Sm مدول سختی کشش غیرمستقیم، F مقدار پیک‌بار تکراری عمودی اعمال‌شده (نیوتن)، H میانگین دامنه تغییر شکل افقی (میلی‌متر)، L ضخامت نمونه آزمایشی (میلی‌متر) و R نسبت پواسون (۰/۳۵ فرض می‌شود) است.

آزمون در شرایط تغییر شکل کنترل‌شده با استفاده از یک UTM انجام گرفت. مقدار تغییر شکل هدف انتخاب‌شده ۶ میکرومتر است. زمان صعود (به‌صورت زمان افزایش مقدار بار اعمالی از صفر به مقدار ماکزیمم تعریف می‌شود) ۱۲۴ میلی‌ثانیه بود. آزمون در درجه حرارت ۲۵ درجه سانتی‌گراد انجام گرفت.

نتایج و مباحث

نتایج آزمون DSR

مدول برشی (*G) و زاویه فازی (δ) قیر اصلاح‌شده و قیر اصلاح‌نشده در دمای ۶۴ درجه سانتی‌گراد اندازه‌گیری شد. نسبت (G*/Sin(δ که به‌عنوان پارامتر شیار شدگی شناخته‌شده است، برای تمام نمونه‌ها اندازه‌گیری شد. پارامتر شیار شدگی نمونه‌های اصلاح‌شده با مقادیر مختلف CR-RGP، SBS-RGP و SBR-RGP در شکل شماره ۴ ارائه‌شده است. نتایج نشان داد که مقدار پارامتر شیار شدگی نمونه اصلاح‌شده نسبت به قیر پایه بیش‌تر است. همچنین افزودن پودر شیشه بازیافتی (RGP) به قیر اصلاح‌شده با استایرن بوتادین استایرن (SBS) و استایرن بوتادین رابر (SBR) باعث کاهش پارامتر شیار شدگی آن‌ها می‌شود، درحالی‌که برای قیر اصلاح‌شده با خرده تایر (CR)، یک افزایش در پارامتر شیار شدگی مشاهده شد. این را می‌توان به‌صورت تأثیر عوامل مختلف مانند بالاتر بودن سطح*و یا کمتر بودن زاویه فازی تفسیر کرد. بیش‌ترین پارامتر شیار شدگی برای نمونه اصلاح‌شده با ۵ درصد استایرن بوتادین استایرن (SBS) مشاهده شد. به‌عبارت‌دیگر، نتایج آزمون ثابت کرد که قیر اصلاح‌شده با استایرن بوتادین استایرن (SBS) بهترین بایندر با مقاومت در برابر شیار شدگی بالاست. از سوی دیگر، هر دو ماده خرده تایر (CR) و پودر شیشه بازیافتی (RGP)، با هزینه بسیار کم افزایش بیش از ۱۸۱ درصدی را در پارامتر شیار شدگی نسبت به قیر پایه از خود نشان داد.

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA

شکل ۴  پارامتر شیار شدگی در ۴۶ درجه سانتی‌گراد برای قیر پایه و قیر اصلاح‌شده


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش هفتم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP

خواص مهندسی مخلوط‌های SMA حاوی پلیمر و RGP-بخش ششم
۵ (۱۰۰%) ۹ votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *