ارزیابی عملکرد فوم قیر اصلاح‌شده با سورفکتانت- بخش سوم

ارزیابی عملکرد فوم قیر اصلاح‌شده با سورفکتانت- بخش سوم
Share

ارزیابی عملکرد فوم قیر اصلاح‌شده با سورفکتانت- بخش سوم ویژگی‌های فوم قیر مرحله دوم آزمایش ارزیابی عملکرد فوم قیر اصلاح‌شده با سورفکتانت   شامل تبیین خصوصیات و پارامترهای فوم قیر (نسبت انبساط و نیمه‌عمر) تولیدشده از قیر پایه با نفوذپذیری ۳۵/۵۰ و ۵۰/۷۰ و همچنین تعیین خواص بایندر اصلاح‌شده با افزودن سورفکتانت است. تمامی این […]

توسعه استفاده از فوم قیر در آسفالت جاده‌ها- بخش دوم

توسعه استفاده از فوم قیر در آسفالت جاده‌ها- بخش دوم
Share

توسعه استفاده از فوم قیر در آسفالت جاده‌ها- بخش دوم کاربرد مخلوط فوم قیر استفاده از فوم قیر در صنعت جاده‌سازی افزایش‌یافته است. درنتیجه تنوع کاربردهای آن نیز با افزایش روبرو بوده است. اگرچه هدف ابتدایی فوم قیر بهبود کیفیت ذرات حاشیه‌ای به سمت استاندارد قابل‌قبول برای استفاده در آسفالت جاده‌ها است، ولی کاربردهای فعلی […]