روش های مورد استفاده در بهینه‌سازی حساسیت دمایی قیر اصلاح‌شده توسط تایرهای لاستیکی ضایعاتی با استفاده از روش TAGUCHI

روش های مورد استفاده در بهینه‌سازی حساسیت دمایی قیر اصلاح‌شده توسط تایرهای لاستیکی ضایعاتی با استفاده از روش TAGUCHI
Share

روش های مورد استفاده در بهینه‌سازی حساسیت دمایی قیر اصلاح‌شده توسط تایرهای لاستیکی ضایعاتی با استفاده از روش TAGUCHI

روش تحقیق تحلیلی تاگوچی

روش تاگوچی ابزاری قوی و سودمند برای طراحی سیستم های با کیفیت است. این یک روش سیستماتیک برای بهینه سازی طراحی در جهت افزایش عملکرد و کیفیت می باشد. علاوه براین، طراحی پارامتر تاگوچی می تواند از طریق تنظیمات پارامترهای طراحی و کاهش حساسیت عملکرد سیستم نسبت به منابع مختلف باعث بهبود و ارتقاء عملکرد شود (Taguchi 1962 وPeace 1993).

روش آرایه متعامد

آزمایش بر اساس تکنیک آرایه متعامد طراحی شده بود. عوامل و سطح تاثیرگذاری آن ها برروی شاخص نفوذ PI بایندر بر پایه جلسات ایده پردازی و بررسی متون مربوط به این موضوع تبیین گردید. چهار عامل به همراه سه سطح برای آزمایش ها در نظر گرفته شد. در روش آرایه متعامد، حداقل تعداد آزمایش ها برای چهار عامل به همراه سه سطح(جدول شماره ۳)، ۹ می باشد. از این رو، آرایه متعامد( L9(34 استفاده شده است. نقشه آزمون مورد استفاده در این مطالعه نیز در جدول شماره ۴ ارائه شده است.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن جدول-3-تاگوچی.png است

جدول ۳   عوامل و سطوح مورد مطالعه در این آزمایش

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن جدول-4-تاگوچی.png است

جدول ۴   نقشه آزمون مورد مطالعه در این آزمایش

در بهینه سازی برای هر مخلوط دو نمونه آماده گردید. از آن جا که PI و حساسیت دمایی رابطه معکوس داشته و هنگامی که شاخص نفوذ بزرگ تر باشد، حساسیت دمایی کم تر است، مقدار آمار عملکرد که نسبت سیگنال به نویز (S/N) نامیده می شود.این مقدار بر پایه ویژگی کیفی “بزرگتر،  بهتر” با استفاده از معادله زیر محاسبه می شود.

فرمول ۱                این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن فرمول-1-تاگوچی.png است
 

که در آن S/N آمار عملکرد است که به عنوان نسبت سیگنال به نویز بر مبنای واحد دسی بل تعریف شده است. n، تعداد تکرار انجام گرفته برای هر ترکیب آزمایش و Yi، مقدار عملکرد آزمایش i ام است. سطح عملکردی که در آن مقدار بیشینه S/N بدست می آید به عنوان شرایط مطلوب و بهینه تعیین می شود. به هرحال در روش تاگوچی ممکن است آزمایش متناظر با شرایط کاری بهینه در طول کل دوره مراحل آزمایش انجام نپذیرد. به این دلیل، مقدار عملکرد متناظر با شرایط کاری بهینه می تواند با به کارگیری مشخصه متعادل آرایه متعامد با استفاده از معادله زیر پیش بینی شود. که در آن μ میانگین کلی مقدار عملکرد، Xi اثر ثابت ترکیب سطح پارامتر مورد استفاده در آزمایش i ام و ei خطای تصادفی در آزمایش i ام است.

فرمول ۲                     این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن فرمول-2-تاگوچی.png است

 


برای مشاهده ادامه مطالب این فصل برروی لینک زیر کلیک کنید:

نتایج و مباحث بهینه سازی حساسیت دمایی قیر توسط تایرهای لاستیکی ضایعاتی با استفاده از روش Taguchi

5/5 - (14 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *