تست نفوذپذیری و رفتار حرارتی قیر ۳۵/۵۰ و قیر اصلاح‌شده ۱۳/۴۰-بخش دوم

تست نفوذپذیری و رفتار حرارتی قیر ۳۵/۵۰ و قیر اصلاح‌شده ۱۳/۴۰-بخش دوم
Share

تست نفوذپذیری و رفتار حرارتی قیر ۳۵/۵۰ و قیر اصلاح‌شده ۱۳/۴۰-بخش دوم

مواد و روش‌ها

قیر دست‌نخورده با گرید ۳۵/۵۰ و قیر اصلاح‌شده با گرید ۱۳/۴۰ که در این پژوهش مورداستفاده قرارگرفته، توسط شرکت توتال فرانسه تولیدشده است. قیر اصلاح‌شده ۱۳/۴۰ به‌وسیله افزودن پلیمر به قیر دست‌نخورده ۳۵/۵۰ به دست می‌آید. جدول شماره ۱ خلاصه‌ای از آزمون نفوذپذیری در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و بار ۱۰۰ گرم و هم‌چنین آزمون گوی و حلقه برای اندازه‌گیری نقطه نرمی در دمای ۵ درجه سانتی گراد را برای قیر دست‌نخورده ۳۵/۵۰ و قیر اصلاح‌شده ۱۳/۴۰ ارائه کرده که تحت نرم NF EN1426 انجام‌گرفته است. تست نفوذپذیری، ثبات و یا سختی مربوط به قیر را اندازه‌گیری می‌کند. طبق نرم NF EN1426، نمونه قیر در ظرف مناسب قرار داده‌شده و دمای آن را به ۲۵ درجه سانتی گراد می‌رسانیم. سپس یک سوزن دارای وزنه را در مدت‌زمان داده‌شده به سطح قیر وارد می‌کنیم. بار وزنه اعمالی بر روی سوزن به میزان ۱۰۰ گرم و بازه زمانی آن ۵ ثانیه می‌باشد. میزان نفوذ سوزن به درون قیر در واحد ۱/۱۰ میلی‌متر، به‌عنوان درجه نفوذپذیری قیر نامیده می‌شود. در موردپژوهش ما، تست نفوذپذیری توسط دستگاه نفوذسنج Petrotest VG4500 انجام پذیرفت. تعداد ۶ سطح بارگذاری در محدوده ۱۰۰ الی ۳۵۰ گرم در درجه حرارت‌های مختلف (۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵ و ۴۰ درجه سانتی گراد) و مدت‌زمان نفوذ ثابت به میزان ۵ ثانیه اعمال شد. پیش از آزمون ،دمای نمونه‌ها با استفاده از تهویه خاص به مدت ۹۰ دقیقه تثبیت شد. تکرار نتایج با استفاده از ۳ تکرار برای هر اجرا آزمایش که کم‌تر از ۲ دقیقه به طول می‌انجامد، چک شد. سوزن‌ها به‌طور منظم برای صاف و مستقیم بودن، صحت مشخصات و تمیز بودن موردبررسی قرار گرفت. بزرگ‌ترین تفاوت بین بیش‌ترین و کم‌ترین عمق نفوذ خوانده‌شده طبق نرم NF EN1426 در جدول شماره ۲ ارائه‌شده است.

تست نفوذپذیری و رفتار حرارتی قیر

جدول ۱    نفوذپذیری در ۲۵ درجه سانتی گراد و نقطه نرمی در ۵ درجه سانتی گراد برای قیر دست‌نخورده ۳۵/۵۰ و قیر اصلاح‌شده ۱۳/۴۰

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن جدول-2-تست.png است

جدول ۲    بزرگ ترین تفاوت بین بیش‌ترین و کم‌ترین عمق نفوذ خوانده‌شده طبق نرم NF EN1426

دمای انتقال شیشه‌ای Tg با استفاده از تجهیزات فونیکس NETZSCH DSC 04F1 تعیین گردید. نمونه‌ها در دمای اتاق به مدت ۲۴ ساعت قبل از انجام آنالیز DSC، نگهداری شد. به‌منظور تعیین Tg،مقدار۳۷-۳۴ میلی‌گرم از نمونه‌های موردنظر در بوته آزمایشگاهی آلومینیومی قرار داده شد. این نمونه‌ها در نرخ‌های حرارتی مختلف (۵، ۱۰، ۲۵ و ۵۰ درجه سانتی گراد در دقیقه) تحت جریان نیتروژن با نرخ ۲۰ میلی‌لیتر در دقیقه در محفظه نمونه و نرخ ۷۰ میلی‌متر در دقیقه در محفظه کوره، حرارت داده شد. مجموع حرارت اعمالی در یک بازه دمایی گسترده از ۸۰- تا ۱۶۰ درجه سانتی گراد اندازه‌گیری شد. شکل شماره ۱ پروتکل‌های حرارتی مورداستفاده در آزمایش DSC را توصیف می‌کند.

تست نفوذپذیری و رفتار حرارتی قیر شکل ۱    برنامه DSC برای اندازه‌گیری Tg


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

تست نفوذپذیری و رفتار حرارتی قیر ۳۵/۵۰ و قیر اصلاح‌شده ۱۳/۴۰-بخش سوم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

تست نفوذپذیری و رفتار حرارتی قیر ۳۵/۵۰ و قیر اصلاح‌شده ۱۳/۴۰

5/5 - (11 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *