آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش ششم

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش ششم
Share

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش ششم

تأثیر نسبت دوره استراحت بر مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت

نسبت دوره استراحت از طریق تقسیم دوره استراحت بر زمان بارگذاری (R/L)، به دست می‌آید، درحالی‌که نسبت مدول ارتجاعی توسط تقسیم مدول ارتجاعی در یک نرخ دوره استراحت معین بر مدول ارتجاعی تحت دوره بارگذاری استاندارد ۱۰۰ میلی‌ثانیه و دوره تکرار ۳۰۰۰ میلی‌ثانیه در دمای یکسان به دست می‌آید. شکل شماره ۵ نشان‌دهنده افزایش نسبت مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌نشده و مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA از طریق افزایش در نسبت R/L در دمای ۵ درجه سانتی‌گراد است. بااین‌حال در مقابل، نسبت مدول ارتجاعی هر دو مخلوط اصلاح‌نشده و مخلوط اصلاح‌شده BRA با افزایش نسبت R/L در دیگر دماها کاهش می‌یابد. Law، شفابخش و تناکی زاده به این نتیجه رسیدند که پایین‌تر بودن نسبت R/L باعث بیش‌تر شدن مقدار مدول ارتجاعی تحت دوره بارگذاری یکسان می‌شود.

شکل ۵    تأثیر نسبت دوره استراحت بر مدول ارتجاعی، (a) مخلوط آسفالت اصلاح‌نشده و (b) مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA

پایین‌تر بودن نسبت R/L منجر به افزایش نرخ مدول ارتجاعی تا ۱/۱۸۲ و ۱/۱۵۲، به ترتیب برای مخلوط آسفالت اصلاح‌نشده در دمای آزمون ۲۵ درجه سانتی‌گراد و مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA در دمای آزمون ۴۰ درجه سانتی‌گراد می‌شود. این نشان می‌دهد که مدول ارتجاعی هنگامی افزایش می‌یابد که فرکانس چرخه بارگذاری از ۰/۳۳Hz  یا ۰/۵Hz  تا ۱/۰Hz  افزوده شود. دوره استراحت کوتاه‌تر منجر به کاهش زمان برای بازیابی کشسان تحت فرکانس چرخه بارگذاری بالاتر شده که باعث افزایش مدول ارتجاعی می‌شود. Kim و همکاران نشان دادند که نسبت دوره استراحت تأثیر مستقیم بر بازیابی کشسان مخلوط آسفالت دارد. مقدار مدول ارتجاعی بزرگ‌تر از بازیابی کشسان کوچک‌تر به دست می‌آید. بااین‌حال، آن‌ها فهمیدند که نسبت R/L نزدیک به ۸ و یا بالاتر تنها اثر جزئی بر مدول ارتجاعی دارد. مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت با افزایش نسبت R/L کاهش می‌یابد. علاوه بر این، وابستگی نسبت R/L با کاهش در درجه حرارت، کاهش می‌یابد. تحقیقات دیگر نشان داده نسبت R/L به میزان ۲۷-۴ موجب تغییر کم‌تر در مدول ارتجاعی می‌شود.


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش هفتم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *