ارزیابی عملکرد فوم قیر اصلاح‌شده با سورفکتانت- بخش سوم

ارزیابی عملکرد فوم قیر اصلاح‌شده با سورفکتانت- بخش سوم
Share

ارزیابی عملکرد فوم قیر اصلاح‌شده با سورفکتانت- بخش سوم

ویژگی‌های فوم قیر

مرحله دوم آزمایش ارزیابی عملکرد فوم قیر اصلاح‌شده با سورفکتانت   شامل تبیین خصوصیات و پارامترهای فوم قیر (نسبت انبساط و نیمه‌عمر) تولیدشده از قیر پایه با نفوذپذیری ۳۵/۵۰ و ۵۰/۷۰ و همچنین تعیین خواص بایندر اصلاح‌شده با افزودن سورفکتانت است. تمامی این مشخصات در شرایط آزمایشگاهی و تحت استانداردهای مربوطه اندازه‌گیری شد.

نسبت انبساط شامل نسبت بین بیش‌ترین حجم قیر و مقدار اولیه قیر (قبل از فوم شدن) است. این نسبت نشان‌دهنده میزان افزایش حجم فرآورده در طول فوم شدگی است. درحالی‌که نیمه‌عمر مدت‌زمانی است که طول می‌کشد تا نیمی از حجم بیشینه فوم از بین برود. نیمه‌عمر بر اساس ثانیه محاسبه می‌شود. نسبت انبساط شاخص غیرمستقیمی از ویسکوزیته فوم بوده و نشانه‌ای ارائه می‌دهد که مشخص‌کننده چگونگی پراکنش بایندر در مخلوط معدنی برای تولید یک ساختار یکنواخت است. نیمه‌عمر شاخصی از پایداری و ثبات فوم بوده و نشان‌دهنده سرعت فروپاشی آن است. معمولاً یک رابطه معکوس بین این دو پارامتر یعنی نسبت انبساط و نیمه‌عمر وجود دارد. بدین‌صورت که افزایش مقدار آب فوم باعث افزایش نسبت انبساط و کاهش نیمه‌عمر می‌شود.

خصوصیات فوم در محدوده مقدار آب بین ۱/۵ تا ۴ درصد اندازه‌گیری شد. مقدار آب فوم استفاده‌شده و شرایط تولید فوم بر اساس تجربه نویسندگان این مقاله و دیگر پژوهشگران انتخاب شد.

آنالیز نتایج شامل تعیین خصوصیات مطلوب و بهینه فوم با دست‌کاری کردن میزان و سطح فاکتورهای مؤثر شامل مقدار آب فوم (FWC) و مقدار سورفکتانت است. برای ارائه یک ارزیابی معتبر، خصوصیات فوم قیر برای هر بازه زمانی در هر سطحی از مقدار آب فوم (FWC) به‌صورت مجزا تعیین شد.

ماده فعال سطحی (سورفکتانت)     

ماده فعال سطحی مورداستفاده در این آزمون توسط کمپانی CECA فرانسه تولیدشده است. این فرآورده به‌صورت مایع بوده که حدود ۶۰ درصد از آن از مواد زائد تولیدشده است و به قیر اضافه می‌شود. مقدار کمی از این سورفکتانت (از ۰/۲ درصد تا ۰/۵ درصد از حجم کل قیر) قادر به کاهش دمای تولید مخلوط در حدود ۳۰ الی ۴۰ درجه سانتی‌گراد است. در زمان آزمایش، سورفکتانت به مقدار ۰/۲، ۰/۴ و ۰/۶ درصد از حجم کل بایندر به‌صورت مستقیم به قیر قبل از فوم شدگی اضافه شد.


برای مشاهده ادامه مطلب برروی لینک زیر کلیک کنید:


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *