استفاده از پلیمر SBS برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش نهم

استفاده از پلیمر SBS برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش نهم
Share

استفاده از پلیمر SBS برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش نهم

سیاه نمودارهای رئولوژیکی

تغییرات در ویژگی‌های رئولوژیکی قیرهای نوع A7 و B7 پس از پیرشدگی به‌صورت سیاه نمودار در شکل شماره ۱۰ ارائه‌شده است.( A7 برای قیر اصلاح‌شده پلیمری تولیدشده با قیر A و مقدار پلیمر ۷ درصد و B7 برای قیر اصلاح‌شده پلیمری تولیدشده با قیر B و مقدار پلیمر ۷ درصد به‌کاربرده می‌شود. )

برای قیر A7، رفتار رئولوژیکی را می‌توان به دو ناحیه بالا و پایین مقدار مدول ترکیب ۴ ۱۰ Pa تقسیم‌بندی کرد. در مقدار سختی‌های بالاتر، متناظر با آزمون‌های دماپایین و فرکانس بالا، منحنی سیاه نمودار، یک تغییر به سمت زاویه فازی پایین‌تر را بروز داده که نشان‌دهنده سخت‌تر شدن یا پیرشدگی قیر اصلاح‌شده پلیمری PMB است. این پدیده مشابه اثر سخت شدگی مشاهده‌شده برای قیرهای نفوذی است.

ناحیه دوم در زیر منحنی مدول ترکیب ۴ ۱۰ Pa واقع‌شده و نشان‌دهنده یک تغییر مخالف منحنی به سمت زاویه فازی بالاتر بوده و درنتیجه مشخص‌کننده تغییر به سمت رفتار ویسکوز تر و پاسخ الاستیک پس از پیرشدگی است. این تغییر به سمت پاسخ ویسکوز تر پس از پیرشدگی را می‌توان به تخریب کوپلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن SBS در طول پیرشدگی نسبت داد.

با مشاهده دوباره تغییرات در ویژگی‌های رئولوژیکی قیر نوع B7 که در شکل شماره ۱۰ ارائه‌شده می‌توان به‌وضوح دید که این تغییرات مانند آنچه برای قیر گروه A PMB مشخص کرده‌ایم، نیست. با هر حال یک تغییر به سمت زاویه فازی بالاتر نیز در این گروه (همانند آنچه برای قیر گروه A7 مشاهده شد) در مقدار مدول ترکیب پایین‌تر از ۱۰ ۴ Pa وجود دارد.   


شکل ۱۰   سیاه نمودار قیرهای گروه A7 و B7 پیر نشده و پیر شده به روش  RTFOT و PAV

برای مشاهده اولین مطلب برروی لینک زیر کلیک کنید:

برای مشاهده ادامه مطلب برروی لینک زیر کلیک کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *