استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش هجدهم

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش هجدهم
Share

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش هجدهم مقاومت در برابر شکست خستگی آسفالت یک ویژگی سنتی است که به‌عنوان رابطه بین مقدار فشار کششی و تعداد چرخه منجر به شکست شناخته می‌شود. این روش سنتی برای طراحی و کاربری‌های علمی مناسب است. خم شدن دونقطه‌ای، خم شدن چهار نقطه‌ای، تنش تک‌محوره، تنش غیرمستقیم، خم […]

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش پانزدهم

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش پانزدهم
Share

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش پانزدهم انواع مخلوط جایگزین آسفالت فرودگاه  Open.graded.friction.course OGFC، به‌عنوان یک مخلوط پاپ کورن و یا آسفالت متخلخل معرفی‌شده که با استفاده از مقدار کم سنگدانه های ریز به‌منظور ایجاد یک‌لایه دارای زهکشی از طریق حفرات هوای به‌هم‌پیوسته تولید می‌شود. OGFC به‌صورت یک‌لایه نازک و به‌منظور کاهش پاشش آب […]

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش دوازدهم

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش دوازدهم
Share

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش دوازدهم درجه‌بندی کلی اسکلت سنگدانه های یک مخلوط آسفالت، مستقیماً از طریق ارزیابی ریزساختارها و یا توسط بررسی خواص مواد توده‌ای با استفاده از اندازه‌گیری بزرگ ساختارها، مشخص می‌شود. تحقیقات نشان داده که عملکرد آسفالت تحت تأثیر تغییرات در جهت‌گیری و توزیع فضای اشغال‌شده توسط قطعات و سنگدانه […]

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش نهم

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش نهم
Share

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش نهم ملزومات آسفالت فرودگاه الزامات آسفالت سطح فرودگاه‌ها به‌طور گسترده موردتحقیق و یا مستندسازی قرار نگرفته است، اما باید خطر مشکلاتی که قبلاً در مورد آن‌ها بحث شد را به حداقل برسانیم. EAPA پیشنهاد کرده که مقاومت اسکید و پایداری تحت بار وارده از طرف چرخ‌های هواپیما از […]

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش ششم

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش ششم
Share

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش ششم شکستگی از بالا به پایین شکستگی از بالا به پایین، مجزا از پاره شدن سطح ناشی از برش شدگی است. این شکستگی همچنین با شکست خستگی از پایین به بالا نیز متفاوت است. شکستگی از بالا به پایین به علت اعمال تنش برشی و کششی زیاد بر […]

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش سوم

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش سوم
Share

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش سوم تغییرات در قیر شواهد فراوانی وجود دارد که کیفیت قیر در طول سه دهه گذشته کاهش‌یافته است. برحسب مدارک مستند مشخص‌شده که کیفیت منابع نفت خام کاهش‌یافته است. فرآیند پالایش نفت نیز کارآمدتر شده و تولید قیر به‌وسیله افزودن آنچه ضایعات و یا محصولات جانبی نامیده می‌شود […]

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه
Share

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه چکیده: فرودگاه و باندهای پروازی آن معمولاً از روسازی‌های انعطاف‌پذیر با پوشش آسفالتی ساخته می‌شوند. آسفالت طراحی‌شده به روش مارشال دارای شیارهای خردشده از متداول‌ترین مواد مورداستفاده به‌عنوان پوشش آسفالت فرودگاهی است. بااین‌حال برخی از فرودگاه‌ها به‌منظور بهبود مقاومت در برابر تنش برشی و افزایش بافت سطحی، مخلوط […]

آشنایی با بیس و بایندر در آسفالت

آشنایی با بیس و بایندر در آسفالت
Share

آشنایی با بیس و بایندر در آسفالت ماکادام های پوشش داده شده دوره‌های بیس و بایندر ماکادام‌های پوشش داده‌شده تاکنون متداول‌ترین مخلوط‌های مورداستفاده در دوره‌های بایندر و بیس در پوشش جاده‌ها در انگلستان هستند. در آمریکا چنین موادی به‌عنوان بتن آسفالتی یا قبلاً به‌عنوان آسفالت‌های مارشال توصیف‌شده‌اند. تفاوت کلیدی بین این مخلوط‌ها نفوذ قیر است […]

کاربردهای قیر در ساختمان سازی

کاربردهای قیر در ساختمان سازی
Share

کاربردهای قیر در ساختمان سازی مصرف قیر در ساختمان ها کف ساختمان ضد رطوبت و ضد آب ترکیبات کف، کاشی ها، پوشش ها ورقه ها و صفحات عایق روی پله ها  پشت بام ورقه های ساخت و ساز چسب های سقف ساخته شده، نمدها، پرایمرها ترکیبات درزبندی ترکیبات ضد آب سیمان گلمیخ برای سقف ترکیبات […]

تغییر شکل جاده

تغییر شکل جاده
Share

تغییر شکل جاده تغییر شکل که معمولاً (rutting) نامیده می‌شود ممکن است به یک یا تعداد بیشتری از لایه‌های آسفالت محدود شود یا در سراسر جاده گسترش یابد و وارد بستر شود. به‌هرحال در عمل، عمده نقص‌های تغییر شکل از تغییر شکل پلاستیک در رویه سطح و یا سطح جاده ناشی می‌شود. یک مثال در […]