ارزیابی عملکرد فوم قیر اصلاح‌شده با سورفکتانت- بخش سوم

ارزیابی عملکرد فوم قیر اصلاح‌شده با سورفکتانت- بخش سوم
Share

ارزیابی عملکرد فوم قیر اصلاح‌شده با سورفکتانت- بخش سوم ویژگی‌های فوم قیر مرحله دوم آزمایش ارزیابی عملکرد فوم قیر اصلاح‌شده با سورفکتانت   شامل تبیین خصوصیات و پارامترهای فوم قیر (نسبت انبساط و نیمه‌عمر) تولیدشده از قیر پایه با نفوذپذیری ۳۵/۵۰ و ۵۰/۷۰ و همچنین تعیین خواص بایندر اصلاح‌شده با افزودن سورفکتانت است. تمامی این […]

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش ششم

Share

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش ششم منحنی اصلی رئولوژیکی و سیاه نمودار منحنی اصلی مدول پیچیده و زاویه فازی برای SBS PMBS در اشکال شماره ۷ و ۸ به‌وسیله رسم منحنی اصلی رئولوژیکی در دمای مرجع ۲۵ درجه سانتی‌گراد با استفاده از اصل برهم‌نهی زمان-حرارت (TTSP) و عوامل تغییردهنده […]

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش سوم

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش سوم
Share

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش سوم روش آزمایش ۱) تست بایندر قیر پایه و SBS PMBs تحت تست‌های متداول بایندر قرار گرفتند: نفوذپذیری (۲۵ درجه سانتی‌گراد، BS 2000: Part 49)، نقطه نرمی (BS 2000: Part 58)، نقطه شکست فراس (IP 80)، شکل‌پذیری (۱۰ درجه سانتی‌گراد، ASTM D113)، بازیابی کشسان […]

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر
Share

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر چکیده: استفاده از پلیمر جهت اصلاح قیر بکار رفته در ساخت جاده‌ها در دهه گذشته به‌منظور بهبود و ارتقاء عمر جاده‌ها با توجه به روند افزایشی حجم ترافیک عبوری، به‌سرعت در حال رشد است. در حال حاضر، پلیمرهای مرسوم که برای اصلاح قیر مورداستفاده […]

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش ششم

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش ششم
Share

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش ششم تأثیر نسبت دوره استراحت بر مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت نسبت دوره استراحت از طریق تقسیم دوره استراحت بر زمان بارگذاری (R/L)، به دست می‌آید، درحالی‌که نسبت مدول ارتجاعی توسط تقسیم مدول ارتجاعی در یک نرخ دوره استراحت معین بر مدول ارتجاعی تحت دوره بارگذاری استاندارد ۱۰۰ میلی‌ثانیه […]

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش سوم

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش سوم
Share

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش سوم مواد و روش‌ها تعیین مدول ارتجاعی به دو مرحله تقسیم می‌شود. هدف از مرحله اول ثبت تأثیرات بر روی مدول سفتی مخلوط آسفالت تهیه‌شده با ۳ درصد مختلف (۱۰ درصد، ۲۰ درصد و ۳۰ درصد) BRA دانه‌ای اصلاح‌کننده بایندر در دو نوع درجه‌بندی (۱۰ میلی‌متر و ۱۴ […]

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA
Share

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA چکیده: موضوع این پژوهش، تبیین اثر بالقوه مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت بتنی سنگدانه ای (BRA) ساخته‌شده با بایندر اصلاح‌شده است. آزمون مدول سختی کشش غیرمستقیم (ITSM) برای بررسی مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌نشده و اصلاح‌شده BRA با درجه‌بندی ۱۰ میلی‌متر (DG 10) و ۱۴ میلی‌متر (DG 14) بر […]

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش ششم

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش ششم
Share

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش ششم تأثیرات نانو مواد بر روی قیر پایه و قیر اصلاح‌شده و بررسی سازوکار آن  ثبات و سازگاری سازگاری کلی مواد یکی از عوامل اصلی و شرط لازم برای هر پراکنش و ثبات کامپوزیت است. درنتیجه، دانشمندان به‌طورجدی در این زمینه فعالیت داشته […]

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش سوم

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش سوم
Share

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش سوم فرآیند آماده‌سازی قیر اصلاح‌شده پلیمری به‌طورکلی، در حال حاضر دو روش برای اصلاح قیر مورداستفاده قرار می‌گیرد. یکی از آن‌ها برشی سرعت بالاست که به‌طور گسترده به کار گرفته‌شده که توسط آن پلیمر اصلاح‌کننده می‌تواند به‌صورت یکنواخت با استفاده از یک دستگاه […]