استفاده از پلیمر SBS برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش نهم

استفاده از پلیمر SBS برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش نهم
Share

تغییرات در ویژگی‌های رئولوژیکی قیرهای نوع A7 و B7 پس از پیرشدگی به‌صورت سیاه نمودار در شکل شماره ۱۰ ارائه‌شده است.( A7 برای قیر اصلاح‌شده پلیمری تولیدشده با قیر A و مقدار پلیمر ۷ درصد و B7 برای قیر اصلاح‌شده پلیمری تولیدشده با قیر B و مقدار پلیمر ۷ درصد به‌کاربرده می‌شود. )

استفاده از استایرن بوتا دی ان استایرن برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش سوم

استفاده از استایرن بوتا دی ان استایرن برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش سوم
Share

استفاده از پلیمر SBS برای اصلاح خصوصیات قیر-بخش سوم روش آزمون ۱- مواد قیر A (قیر پارافینیک از منشأ نفت خام روسیه) و قیر B (قیر نفتنیک از منشأ نفت خام ونزوئلا) برای تولید تعدادی مخلوط آزمایشگاهی قیر اصلاح‌شده با کوپلیمر SBS مورداستفاده قرار گرفت. خصوصیات مرسوم قیر شامل نفوذپذیری، نقطه نرمی، نقطه شکست فراس […]

استفاده از استایرن بوتا دی ان استایرن SBS برای اصلاح خصوصیات قیر

استفاده از استایرن بوتا دی ان استایرن SBS برای اصلاح خصوصیات قیر
Share

استفاده از استایرن بوتا دی ان استایرن برای اصلاح خصوصیات قیر چکیده: استفاده از پلیمر مصنوعی برای اصلاح عملکرد بایندرهای قیری مرسوم به اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی برمی‌گردد. در این‌گونه از بایندر ها متعاقباً حساسیت دمایی کاهش‌یافته، چسبندگی افزوده‌شده و خواص رئولوژیکی اصلاح‌شده است. در سطح جهانی، حدود ۷۵ درصد از بایندرهای اصلاح‌شده را می‌توان […]

ارزیابی عملکرد فوم قیر اصلاح‌شده با سورفکتانت- بخش سوم

ارزیابی عملکرد فوم قیر اصلاح‌شده با سورفکتانت- بخش سوم
Share

ارزیابی عملکرد فوم قیر اصلاح‌شده با سورفکتانت- بخش سوم ویژگی‌های فوم قیر مرحله دوم آزمایش ارزیابی عملکرد فوم قیر اصلاح‌شده با سورفکتانت   شامل تبیین خصوصیات و پارامترهای فوم قیر (نسبت انبساط و نیمه‌عمر) تولیدشده از قیر پایه با نفوذپذیری ۳۵/۵۰ و ۵۰/۷۰ و همچنین تعیین خواص بایندر اصلاح‌شده با افزودن سورفکتانت است. تمامی این […]

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش ششم

Share

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش ششم منحنی اصلی رئولوژیکی و سیاه نمودار منحنی اصلی مدول پیچیده و زاویه فازی برای SBS PMBS در اشکال شماره ۷ و ۸ به‌وسیله رسم منحنی اصلی رئولوژیکی در دمای مرجع ۲۵ درجه سانتی‌گراد با استفاده از اصل برهم‌نهی زمان-حرارت (TTSP) و عوامل تغییردهنده […]

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش سوم

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش سوم
Share

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش سوم روش آزمایش ۱) تست بایندر قیر پایه و SBS PMBs تحت تست‌های متداول بایندر قرار گرفتند: نفوذپذیری (۲۵ درجه سانتی‌گراد، BS 2000: Part 49)، نقطه نرمی (BS 2000: Part 58)، نقطه شکست فراس (IP 80)، شکل‌پذیری (۱۰ درجه سانتی‌گراد، ASTM D113)، بازیابی کشسان […]

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر
Share

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر چکیده: استفاده از پلیمر جهت اصلاح قیر بکار رفته در ساخت جاده‌ها در دهه گذشته به‌منظور بهبود و ارتقاء عمر جاده‌ها با توجه به روند افزایشی حجم ترافیک عبوری، به‌سرعت در حال رشد است. در حال حاضر، پلیمرهای مرسوم که برای اصلاح قیر مورداستفاده […]

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش ششم

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش ششم
Share

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش ششم تأثیر نسبت دوره استراحت بر مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت نسبت دوره استراحت از طریق تقسیم دوره استراحت بر زمان بارگذاری (R/L)، به دست می‌آید، درحالی‌که نسبت مدول ارتجاعی توسط تقسیم مدول ارتجاعی در یک نرخ دوره استراحت معین بر مدول ارتجاعی تحت دوره بارگذاری استاندارد ۱۰۰ میلی‌ثانیه […]