آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش سوم

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش سوم
Share

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش سوم مواد و روش‌ها تعیین مدول ارتجاعی به دو مرحله تقسیم می‌شود. هدف از مرحله اول ثبت تأثیرات بر روی مدول سفتی مخلوط آسفالت تهیه‌شده با ۳ درصد مختلف (۱۰ درصد، ۲۰ درصد و ۳۰ درصد) BRA دانه‌ای اصلاح‌کننده بایندر در دو نوع درجه‌بندی (۱۰ میلی‌متر و ۱۴ […]

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA
Share

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA چکیده: موضوع این پژوهش، تبیین اثر بالقوه مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت بتنی سنگدانه ای (BRA) ساخته‌شده با بایندر اصلاح‌شده است. آزمون مدول سختی کشش غیرمستقیم (ITSM) برای بررسی مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌نشده و اصلاح‌شده BRA با درجه‌بندی ۱۰ میلی‌متر (DG 10) و ۱۴ میلی‌متر (DG 14) بر […]

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش ششم

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش ششم
Share

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش ششم تأثیرات نانو مواد بر روی قیر پایه و قیر اصلاح‌شده و بررسی سازوکار آن  ثبات و سازگاری سازگاری کلی مواد یکی از عوامل اصلی و شرط لازم برای هر پراکنش و ثبات کامپوزیت است. درنتیجه، دانشمندان به‌طورجدی در این زمینه فعالیت داشته […]

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش سوم

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش سوم
Share

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش سوم فرآیند آماده‌سازی قیر اصلاح‌شده پلیمری به‌طورکلی، در حال حاضر دو روش برای اصلاح قیر مورداستفاده قرار می‌گیرد. یکی از آن‌ها برشی سرعت بالاست که به‌طور گسترده به کار گرفته‌شده که توسط آن پلیمر اصلاح‌کننده می‌تواند به‌صورت یکنواخت با استفاده از یک دستگاه […]

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری
Share

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری چکیده: نانوتکنولوژی یک فناوری به‌روز است که اکنون در سراسر دنیا کاربردهای فراوانی دارد. نانوتکنولوژی توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم‌های جدید با در دسترس گرفتن کنترل آن‌ها در سطح مولکولی واتمی است. نانوتکنولوژی یک‌رشته جدید نیست بلکه رویکرد نوینی در تمام رشته‌هاست. […]

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش هجدهم

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش هجدهم
Share

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش هجدهم مقاومت در برابر شکست خستگی آسفالت یک ویژگی سنتی است که به‌عنوان رابطه بین مقدار فشار کششی و تعداد چرخه منجر به شکست شناخته می‌شود. این روش سنتی برای طراحی و کاربری‌های علمی مناسب است. خم شدن دونقطه‌ای، خم شدن چهار نقطه‌ای، تنش تک‌محوره، تنش غیرمستقیم، خم […]

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش پانزدهم

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش پانزدهم
Share

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش پانزدهم انواع مخلوط جایگزین آسفالت فرودگاه  Open.graded.friction.course OGFC، به‌عنوان یک مخلوط پاپ کورن و یا آسفالت متخلخل معرفی‌شده که با استفاده از مقدار کم سنگدانه های ریز به‌منظور ایجاد یک‌لایه دارای زهکشی از طریق حفرات هوای به‌هم‌پیوسته تولید می‌شود. OGFC به‌صورت یک‌لایه نازک و به‌منظور کاهش پاشش آب […]

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش دوازدهم

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش دوازدهم
Share

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش دوازدهم درجه‌بندی کلی اسکلت سنگدانه های یک مخلوط آسفالت، مستقیماً از طریق ارزیابی ریزساختارها و یا توسط بررسی خواص مواد توده‌ای با استفاده از اندازه‌گیری بزرگ ساختارها، مشخص می‌شود. تحقیقات نشان داده که عملکرد آسفالت تحت تأثیر تغییرات در جهت‌گیری و توزیع فضای اشغال‌شده توسط قطعات و سنگدانه […]

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش نهم

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش نهم
Share

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش نهم ملزومات آسفالت فرودگاه الزامات آسفالت سطح فرودگاه‌ها به‌طور گسترده موردتحقیق و یا مستندسازی قرار نگرفته است، اما باید خطر مشکلاتی که قبلاً در مورد آن‌ها بحث شد را به حداقل برسانیم. EAPA پیشنهاد کرده که مقاومت اسکید و پایداری تحت بار وارده از طرف چرخ‌های هواپیما از […]

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش ششم

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش ششم
Share

استفاده از آسفالت برای پوشش باند فرودگاه-بخش ششم شکستگی از بالا به پایین شکستگی از بالا به پایین، مجزا از پاره شدن سطح ناشی از برش شدگی است. این شکستگی همچنین با شکست خستگی از پایین به بالا نیز متفاوت است. شکستگی از بالا به پایین به علت اعمال تنش برشی و کششی زیاد بر […]