آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش سوم

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش سوم
Share

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش سوم مواد و روش‌ها تعیین مدول ارتجاعی به دو مرحله تقسیم می‌شود. هدف از مرحله اول ثبت تأثیرات بر روی مدول سفتی مخلوط آسفالت تهیه‌شده با ۳ درصد مختلف (۱۰ درصد، ۲۰ درصد و ۳۰ درصد) BRA دانه‌ای اصلاح‌کننده بایندر در دو نوع درجه‌بندی (۱۰ میلی‌متر و ۱۴ […]

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA
Share

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA چکیده: موضوع این پژوهش، تبیین اثر بالقوه مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت بتنی سنگدانه ای (BRA) ساخته‌شده با بایندر اصلاح‌شده است. آزمون مدول سختی کشش غیرمستقیم (ITSM) برای بررسی مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌نشده و اصلاح‌شده BRA با درجه‌بندی ۱۰ میلی‌متر (DG 10) و ۱۴ میلی‌متر (DG 14) بر […]

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش ششم

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش ششم
Share

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش ششم تأثیرات نانو مواد بر روی قیر پایه و قیر اصلاح‌شده و بررسی سازوکار آن  ثبات و سازگاری سازگاری کلی مواد یکی از عوامل اصلی و شرط لازم برای هر پراکنش و ثبات کامپوزیت است. درنتیجه، دانشمندان به‌طورجدی در این زمینه فعالیت داشته […]

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش سوم

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش سوم
Share

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش سوم فرآیند آماده‌سازی قیر اصلاح‌شده پلیمری به‌طورکلی، در حال حاضر دو روش برای اصلاح قیر مورداستفاده قرار می‌گیرد. یکی از آن‌ها برشی سرعت بالاست که به‌طور گسترده به کار گرفته‌شده که توسط آن پلیمر اصلاح‌کننده می‌تواند به‌صورت یکنواخت با استفاده از یک دستگاه […]

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری
Share

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری چکیده: نانوتکنولوژی یک فناوری به‌روز است که اکنون در سراسر دنیا کاربردهای فراوانی دارد. نانوتکنولوژی توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم‌های جدید با در دسترس گرفتن کنترل آن‌ها در سطح مولکولی واتمی است. نانوتکنولوژی یک‌رشته جدید نیست بلکه رویکرد نوینی در تمام رشته‌هاست. […]

قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری-بخش ششم

قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری-بخش ششم
Share

قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری-بخش ششم شکست قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری همان‌طور که در بخش پیشین گفته شد، PMBE و امولسیون اصلاح‌نشده در خصوصیاتشان به‌غیراز خواص بایندر بسیار شبیه به یکدیگر هستند. این امر در مورد خواص شکست نیز به کار گرفته‌شده که در یک چهارچوب نظری مشابه برای هردو نوع امولسیون در نظر گرفته می‌شود. […]

قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری-بخش سوم

قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری-بخش سوم
Share

قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری-بخش سوم فرمولاسیون قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری PMBE فرمولاسیون قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری دارای دو جنبه است: نخست، امولسیون باید به‌منظور داشتن یک فرآورده پایدار فرموله شود. سپس، بایندر می‌بایست به‌منظور رسیدن به خواص نهایی دلخواه فرموله شود. مرحله اول مرحله فرمولاسیون امولسیون کلاسیک است. بسته به نوع تکنولوژی انتخاب‌شده (به‌طور مثال، […]

قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری

قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری
Share

قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری چکیده قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری (PMBE) دسته خاصی از امولسیون‌های قیری است. چندین راه برای تهیه قیر امولسیونی اصلاح‌شده پلیمری (PMBE) وجود دارد. یکی از این راه‌های ممکن، امولسی فای کردن قیر اصلاح‌شده پلیمری (PMB) است. این روش شامل افزودن امولسیفایر اضافی به فاز بایندر است. در امولسیون‌های سریع تنظیم، خواص […]

مطالعه خواص رئولوژیکی قیر اصلاح‌شده با خرده تایر و ارتباط آن با حساسیت دمایی-بخش نهم

مطالعه خواص رئولوژیکی قیر اصلاح‌شده با خرده تایر و ارتباط آن با حساسیت دمایی-بخش نهم
Share

مطالعه خواص رئولوژیکی قیر اصلاح‌شده با خرده تایر و ارتباط آن با حساسیت دمایی-بخش نهم نتیجه گیری طبق بررسی‌های آزمایشگاهی و نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش مشخص شد که: افزایش در درجه حرارت اختلاط با افزایش در مدول برشی پیچیده (*G)، مدول ذخیره‌سازی (’G)، مدول اتلاف (”G) و نقطه نرمی و کاهش در زاویه فازی […]

مطالعه خواص رئولوژیکی قیر اصلاح‌شده با خرده تایر و ارتباط آن با حساسیت دمایی-بخش ششم

مطالعه خواص رئولوژیکی قیر اصلاح‌شده با خرده تایر و ارتباط آن با حساسیت دمایی-بخش ششم
Share

مطالعه خواص رئولوژیکی قیر اصلاح‌شده با خرده تایر و ارتباط آن با حساسیت دمایی-بخش ششم آنالیز نتایج آزمون نقطه نرمی تفاوت در نقطه نرمی که ناشی از مقادیر مختلف درجه حرارت و مقدار خرده تایر اصلاح‌کننده (CRM) است، نتایج قابل‌توجهی را برای تمام نمونه‌های اصلاح‌شده نشان داد درحالی‌که همان‌طور که در اشکال شماره ۱۹ و […]